Sort results by
Sort results by

Финансовият екип подкрепя развитието на бизнесите и засилва конкурентните предимства на компанията.

Ние подкрепяме разумното вземане на бизнес решения и планирането на иновации. Разбира се, те също помагат за оптимизиране на растежа на компанита, паричните потоци и възвръщаемостта към акционерите. Ние сме истински агенти на промяната - целящи дългосрочно създаване на стойност.

Функцията Финанси има специалисти в области, вариращи от данъци до пенсии, от управление на риска до парични потоци, от одит до придобивания и бизнес развитие, както и вътрешен контрол. Съществува и отдел „Подкрепа за вземане на решения“, специално предназначен да помогне на бизнесите с докладите към управлението. Ролите варират от бизнес партньори до контрольори за фабриките или функции като логистика и продажби.

Направи следващата си кариерна стъпка като се присъединиш към нашия Финансов екип. Ще имаш възможността да следиш изпълнението на бизнес целитe, да анализираш стратегическите казуси, както и да реализираш специфични проекти. Какъвто и да е твоят фокус във финансите, бъди сигурен, че няма да скучаеш и ще има много предизвикателства и възможности да изразиш своите идеи и експертиза по начин, увеличаващ конкурентните предимстава на компанията.

Макар, че имам ежедневни рутинни дейности, свързани с различни неща, графикът ми за деня може да се промени. Възникват различни казуси, в които участвам и откривам първопричините за дадени проблеми – всичко това е много удовлетворяващо.

Matthew photo
Матю