Sort by
Sort by

Нестле Групата отчита органичен ръст от 7,8% за 9-месечието на 2023 г. и потвърждава прогнозата си за годината

„Нестле България“ продължава устойчивата тенденция със силен двуцифрен ръст от 15,8%, с 4.3% по-висок резултат от същия период за 2022г.
финансови резултати q3 2023
Назад

Нестле Група

  • Органичният ръст достигна 7,8%, с ценообразуване от 8,4% и реален вътрешен ръст (RIG) от -0,6%. Растежът е широкообхватен в различни географски области и категории.
  • Общите отчетени продажби са намалели с 0,4% до 68,8 милиарда швейцарски франка (9 месеца-2022: 69,1 милиарда швейцарски франка). Международната търговия намалява продажбите със 7,4%. Нетните придобивания имат отрицателно въздействие от 0,8%.
  • Управлението на портфолиото напредва. През третото тримесечие Нестле обяви споразумение за придобиване на мажоритарен дял в Grupo CRM, компания за висок клас шоколад в Бразилия. Също така Нестле продаде Palforzia , своя бизнес за лечение на алергия към фъстъци, на Stallergenes Greer.
  • Прогнозата за цялата 2023 г. е потвърдена: очакваме органичен ръст на продажбите между 7% и 8% и основен марж на оперативната печалба от  търговска дейност между 17,0% и 17,5%. Основната печалба на акция в постоянна валута се очаква да се увеличи между 6% и 10%.

„Нашето разнообразно портфолио и множество предложения ни помогнаха да постигнем силен органичен растеж през първите девет месеца на годината. Растежът беше движен от ценообразуването, докато продължавахме да се справяме с исторически нива на инфлация. Възстановяването на нашия обем и микс е в действие. Виждаме ползите от нашите инициативи за оптимизиране на портфолиото и увеличаване на маркетинговите инвестиции зад нашите марки оценявани на милиарди. Тези стъпки подкрепят нашата увереност, че реалният вътрешен ръст, сборът от обем и микс, ще стане положителен през втората половина на годината и отново ще се превърне в основен двигател на растежа занапред. В същото време Nestlé допълнително засили стратегията си за здравословно хранене и подсили усилията, насочвайки хората към балансирана диета. Действията включват предоставяне на ясни насоки за порциите поставени отпред на опаковката, прозрачност относно хранителната стойност на нашите продукти и водещи политики за маркетинг към деца. Освен това си поставяме амбициозна цел да увеличим продажбите на нашите по-хранителни продукти с 20-25 милиарда швейцарски франка до 2030 г."

Марк Шнайдер
Марк Шнайдер главен изпълнителен директор на Nestlé

 

Общо за Групата

Зона

Северна Америка

Зона Европа

Зона Азия, 

Океания и 

Африка на 

юг 

от Сахара

Зона 

Латинска Америка

Зона Голям Китай

Nestlé Health Science

Nespresso

Други дейности

Продажби 9-мес. на 2023 г. (млн.шв.фр.)

68 829

19 027

14 144

13 223

9 139

3 624

4 850

4 617

205

Продажби 9-мес. на 2022 г. (млн.шв.фр.)

69 132

19 093

13 968

13 899

8 648

3 843

4 811

4 674

196

Реален вътрешен ръст (RIG)

-0,6%

 -0,9%

-2,3%

0,0%

-0,6%

2,3%

-1,9%

1,6%

8,3%

Ръст в цени 

8,4%

8,9%

11,1%

8,6%

10,5%

2,6%

4,4%

3,5%

1,5%

Органичен ръст 

7,8%

8,0%

8,8%

8,6%

10,0%

4,9%

2,5%

5,2%

9,8%

Нетни сливания и придобивания 

-0,8%

- 2,2%

-2,4%

- 0,1%

0,0%

0,1%

3,8%

-0,6%

0,0%

Международна търговия

-7,4%

-6,1%

- 5,2%

- 13,3%

- 4,3%

- 10,6%

- 5,9%

- 5,7%

-5,1%

Отчетен ръст в продажбите

-0,4%

-0,3%

1,3%

-4,8%

5,7%

-5,7%

0,5%

- 1,2%

4,7%

 

Продажби на Групата

Органичният ръст е 7,8%. Ценообразуването е 8,4%, отразявайки въздействието на инфлацията на разходите през последните две години. Реалният вътрешен ръст (RIG) е - 0,6%, повлиян от оптимизацията на портфолиото и оставащите ограничения на капацитета. През третото тримесечие RIG се подобри до -0,3%, въпреки временните ограничения на капацитета за Perrier и краткосрочното ограничение на доставките на витамини, минерали и добавки, което се появи през август.
Ръстът е широкообхватен в повечето географски области и категории. На развитите пазари органичният ръст е 6,9%, воден от ценообразуването с отрицателен реален вътрешен ръст (RIG). В нововъзникващите пазари органичният ръст е 9,0%, движен от цените и леко положителния реален вътрешен ръст (RIG).

По продуктова категория Purina PetCare има най-голям принос за органичния ръст, със силно представяне във всички канали. Purina ONE , Purina Pro Plan и Felix отбелязаха двуцифрен ръст. Кафето отбеляза висок едноцифрен ръст, с положително развитие на продажбите в различните марки и канали. Продуктите на Starbucks отчитат силен растеж, подкрепен от иновациите и пускането на предложения за готови напитки в Югоизточна Азия и Океания. Детските храни (Infant Nutrition) отчитат висок едноцифрен ръст, с широкообхватен принос в различни марки и географски региони. Шоколадовите изделия отбеляза двуцифрен ръст, подхранван от силното развитие на продажбите за KitKat. Млечните продукти отчитат висок едноцифрен ръст, воден от сметаната за кафе и достъпните обогатени млека. Готовите ястия и готварски продукти отбелязаха среден едноцифрен ръст със силно търсене на Maggi. Nestlé Health Science отбеляза нисък едноцифрен ръст, тъй като продължаващата инерция за Medical Nutrition беше частично изместена от спад в продажбите на витамини, минерали и добавки. Водата отбеляза нисък едноцифрен ръст, повлиян от временните ограничения на капацитета за Perrier .

По канали органичният ръст на продажбите на дребно остава стабилен на 7,1%. Продажбите от електронната търговия са нараснали с 12,7%, достигайки 16,6% от общите продажби на Групата. Органичният растеж на каналите извън дома е 15,7%.
Нетните продажби на дялове от бизнеса намаляват продажбите с 0,8%, до голяма степен свързани с продажбата на мажоритарен дял във Freshly , както и продажбата на марката Gerber Good Start за кърмачета. Въздействието върху продажбите от международна търговия е отрицателно със 7,4%, след широкообхватно поскъпване на швейцарския франк. Общите отчетени продажби са намалели с 0,4% до 68,8 милиарда швейцарски франка.

Управление на портфолио

Нестле и частната инвестиционна компания PAI Partners завършиха сделката за създаване на съвместно предприятие за бизнеса на Нестле със замразена пица в Европа. Датата на влизане в сила е 1 септември 2023 г. Нестле запазва неконтролиращ дял с равни права на глас заедно с PAI Partners, като компанията остава инвестирана в този бизнес и участва в бъдещия растеж и създаване на стойност в категорията.

На 4 септември 2023 г. Нестле продаде Palforzia , своя бизнес за лечение на алергии към фъстъци, на Stallergenes Greer, биофармацевтична компания, която е специализирана в диагностиката и лечението на алергии. Сделката беше затворена при подписването. Нестле ще получава основни плащания и текущи възнаграждения от Stallergenes Greer.
Nestlé обяви споразумение с Advent International на 7 септември 2023 г. за придобиване на мажоритарен дял в Grupo CRM, компания за премиум шоколад в Бразилия. Очаква се транзакцията да приключи през 2024 г., в зависимост от необходимите регулаторни одобрения.

Зона Европа

  • 8,8% органичен ръст: - 2,3% реален вътрешен ръст (RIG); 11,1% ценообразуване.

 

Продажби 9-мес. 2023 г.

Продажби 9-мес. 2022 г.

Реален 

вътр. ръст

Ръст в 

цени

Органичен 

ръст

Нетни сливания и придобивания

Международна търговия

Отчетен ръст в продажбите

Зона Европа*

14,1 млрд.шв.фр.

14,0 млрд.шв.фр.

-2,3%

11,1%

8,8%

-2,4%

-5,2%

1,3%

 

Органичният растеж е 8,8%, при ценообразуване от 11,1%. Реалният вътрешен ръст (RIG) е - 2,3%, след ограничения на капацитета и действия за оптимизиране на портфолиото. Международната търговия повлия негативно върху продажбите с 5,2%. Нетните продажби намалиха продажбите с 2,4%. Отчетените продажби в Зона Европа са се увеличили с 1,3% до 14,1 милиарда швейцарски франка.
Растежът в Зона Европа беше подкрепен от ценообразуването, силното развитие на продажбите за електронната търговия и продължаващата инерция за каналите извън дома. Зоната отбеляза печалби на пазарния дял в храните за домашни любимци и детските храни (Infant Nutrition).

По продуктова категория, ключовият фактор за растежа беше Purina PetCare, движен от разбообразни предложения в първокласни марки Felix , Gourmet и Purina ONE . Кафето отбеляза среден едноцифрен ръст, с особена сила за Nescafé. През септември Зоната лансира Nescafé Dolce Gusto Neo хартиени капсули във Франция и Швейцария. Шоколадовите изделия отчитат висок едноцифрен ръст, с продължаващо нарастване на пазарния дял за KitKat . Nestlé Professional отбеляза двуцифрен ръст, воден от напитките. Детските храни (Infant Nutrition) отбелязват висок едноцифрен ръст, базиран на продължаващата инерция за премиум формули за кърмачета, особено NAN и BEBA . Готварските продукти отчетоха среден едноцифрен ръст със стабилно развитие на продажбите за Maggi и Thomy . През третото тримесечие беше завършена сделката за създаване на съвместно предприятие за замразена пица в Европа. Ръстът на продажбите на вода беше стабилен, тъй като силният растеж за S.Pellegrino и Acqua Panna беше компенсиран от въздействието на временните ограничения на капацитета за Perrier .

Бизнесът като сила за добро: Създаване на икономически възможности за младите хора по света

Тази година Нестле празнува десетата годишнина на Nestlé Needs YOUth. Компанията стартира тази инициатива в момент, когато младежката безработица в Европа беше рекордно висока. Целта беше да се помогне на младите хора от целия континент да подобрят своята работоспособност и да получат работа. Оттогава програмата се разрасна до глобален обхват.

Нестле помага на младежите да станат по-работоспособни, като предлага стажове и практики. Само за миналата година компанията е предоставила близо 11 500 такива възможности. Нестле също предлага онлайн обучение, кариерно ориентиране, менторски програми и възможности за нетуъркинг. Над един милион души са участвали в дигитални събития през 2022 г. Макар и много стажанти да заемат постоянна позиция в Нестле, целта на програмата е да им даде умения, които могат да им помогнат да си осигурят работа навсякъде.
Работоспособността остава ключов стълб на програмата днес, а Нестле я разшири, за да включи и две допълнителни измерения: селскостопанско предприемачество и предприемачество. Подпомагането на млади фермери и предприемачи по целия свят е в съответствие с целите на компанията да развива регенеративното земеделие и да разработва иновативни продукти и услуги.

Тъй като средната възраст на фермерите в много части на света вече е около 50, компанията се стреми и да направи земеделието по-привлекателно за младите хора. Насърчаването им да търсят работа в селското стопанство е възможност за внедряване на методи за регенеративно земеделие, които са от ключово значение за справяне с климатичните изменения. С програмата Agripreneurship на Нестле младите фермери се учат как да управляват фермите си като бизнес, от който могат да си осигурят добър живот. Нестле им предоставя достъп до курсове за обучение, които включват теми за регенеративно земеделие като агролесовъдство, здраве на почвата и хуманно отношение към животните. През 2022 г. в програмата са участвали над 5 000 млади фермери.

Способността за устойчиво изхранване на нарастващото световно население ще се определя не само от днешните млади фермери, но и от днешните млади иноватори. Много от тях имат идеи в съответствие с приоритетите на Нестле – независимо дали са свързани с регенеративно земеделие, продукти на растителна основа, устойчиви решения за опаковане или хранене. С Young Entrepreneurship Platform на Нестле, компанията дава възможност на младите хора да учат, да развиват нови умения, да тестват идеи и да превръщат концепциите в работещи бизнес проекти. Тя ги свързва със съмишленици и им предоставя достъп до експерти, оборудване и лаборатории за научноизследователска и развойна дейност.

Нестле се стреми да разшири тази важна дейност, за да има по-голямо въздействие. Ето защо основава Global Alliance for YOUth и обединява 24 други компании с подобно мислене, които също предоставят обучение и възможности за първа работа на младите хора. Също така си партнира с ЮНЕСКО, за да помогне на младите хора в Латинска Америка да постигнат положително социално въздействие в своите общности, и непрекъснато търси нови възможности за подкрепа на повече младежи по света.

Прогнозата за цялата 2023 г. е потвърдена : очакваме органичен ръст на продажбите между 7% и 8% и основен марж на оперативната печалба от  търговска дейност между 17,0% и 17,5%. Основната печалба на акция в постоянна валута се очаква да се увеличи между 6% и 10%.

Нестле България

„Устойчивото бизнес представяне на Нестле в България продължава и в третото тримесечие и ни дава увереност за постигане на годишните ни ангажименти. Оставаме силно ангажирани със социалната си програма и срещата ни с всички убедени като нас в значимостта на физическата активност на септемврийското издание на „Нестле за Живей Активно“ в София ни дава още по–силен мотив да я развиваме и занапред.“

Петър Стоилов
Петър Стоилов изпълнителен директор на „Нестле България“
Нестле България продължава устойчива тенденция с двуцифрен ръст от 15,8%. Резултатът показва 4.3% растеж спрямо 9-месечието на 2022г.  Компанията демонстрира отговорност към обществото, служителите си и околната среда с инициативи като „Нестле за Живей Активно!“, „SOS Залесяване“, „Ден на Безопасността“, затвърждавайки позицията си на посланик в областта на безопасността, физическата активност, балансираното хранене и грижата за природата.