Информация за храненето

глобални инициативи ил юстрации

Разбиране на хранителните нужди и пропуски при децата

Знаем, че доброто хранене в ранна детска възраст поставя основите на здравето и благосъстоянието на детето през целия живот.

Чрез Нестле за по-здрави деца търсим по-задълбочено разбиране за хранителния прием, начина на живот и здравословното състояние на кърмачетата и децата.

Констатациите от нашите широкомащабни изследователски проекти помагат за определяне на продуктовото ни развитие, за потребителската комуникация и образователните програми и за информиране на диалога с научните и медицинските общности.