Nestle отчита продажби за първото тримесечие на 2021г. и с увереност потвърждава годишния си план

nestle fabrika
Назад
  • Органичният ръст достига 7,7%, при реален вътрешен ръст (RIG) в размер на 6,4% и ръст в цените от 1,2%. Ръстът обхваща повечето географски райони, положително повлиян от ранните признаци на възстановяване от каналите на консумация извън дома, подобрения ръст в цените и увеличения пазарен дял.
  • Международната търговия намалява продажбите с 5,3% поради продължителното поскъпване на швейцарския франк спрямо повечето валути. Нетните продажби имат отрицателно въздействие от 1,0%. В резултат на това общите отчетени продажби се увеличават с 1,3% до 21,1 милиарда швейцарски франка (3-месечието на 2020 г.: 20,8 милиарда швейцарски франка).
  • Управлението на портфолиото ни е съгласно годишния план. Продажбата на регионалните марки за изворна вода на Nestle, дейността с пречистена вода и услугата за доставка на напитки в САЩ и Канада приключи на 31 март 2021 г. Придобиването на Essential Water приключи на 5 март 2021.
  • Прогнозата за цялата 2021 година се потвърждава: продължаващо увеличаване на ръста на органичните продажби към среден едноцифрен темп. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност с устойчиво умерено подобрение. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира: „Доволни сме от силния органичен ръст на продажбите на Nestle през първото тримесечие, стъпвайки върху широкообхватния принос от повечето географски райони и категории продукти. Нашият ръст е подхранван от дисциплина в изпълнението, подобрени дигитални възможности и бързи иновации, които доведоха до придобиване на още по-голям пазарен дял. Продажбите на дребно отбелязват солиден ръст, а каналите за консумация извън дома показват признаци на подобрение. Потвърждаваме насоките ни за годината и средносрочната ни прогноза за устойчив среден едноцифрен органичен ръст.
Разработването на ваксини за COVID-19 даде на света надежда и ние подкрепяме широката и справедлива доставка на ваксини в общностите, в които осъществяваме дейност. Партньорството ни с обществата от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец помага да получим ваксини за тези, които имат най-голяма нужда от тях. В тези предизвикателни времена можем наистина да покажем
как бизнесът може да действа като сила за доброто и да помага за ускоряване на възстановяването."

Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България, сподели: Последната година е повлияна от масовото въздействие на глобалната COVID-19 пандемия. Въпреки предизвикателствата, свързани със затрудненията на пазара за незабавна консумация и износа, Нестле България реализира органичен ръст от 4,1% за първото тримесечие и това ни дава допълнителна увереност за изпълнението на годишния ни план. Този резултат в специфичните условия, в които се намираме се дължи основно на високата  мотивация на служителите ни, на които искам да изкажа сърдечни благодарности за положените усилия!

petar stoilov

Отбелязвайки Международния ден на Земята, с гордост искаме да споделим, че въпреки глобалната COVID-19 пандемия Nestle България продължава да изпълнява всички ангажименти на команията, свързани с насърчаването на по-здравословен начин на живот за деца и възрастни, подобряване качеството на живот сред общности, както и опазване и възстановяване на околната среда. В допълнение компанията присъедини усилия за ускоряване на ваксинацията срещу COVID-19 и осигуряването на масово и справедливо разпределение на ваксините. Това ни дава надежда, че ваксината ще достигне по-скоро до най-нуждаещите се.“

Преглед на продажбите за тримесечието по оперативни сегменти

tablica 1

* Данните за 2020 г. са преизчислени след оповестяването на Nestlé Health Science и Nespresso като самостоятелни сегменти от 2021 г. нататък (по-рано комбинирани и представени в Други дейности).
Преглед на продажбите за тримесечието по продукти

tablica 2

* Данните за 2020 г. са преизчислени след оповестяването на Nestlé Health Science и Nespresso като самостоятелни сегменти от 2021 г. нататък (по-рано комбинирани и представени в Други дейности).