Програми и услуги

глобални инициативи ил юстрации

Насърчаване на доброто хранене при родителите и учителите

Приемането на добри хранителни практики от ранна възраст е от съществено значение, за да станем здрави възрастни. Определянето на навици за здравословно хранене, хидратация и начин на живот не винаги е лесно или интуитивно за родителите и учителите.

Nestlé Здравословно начало, Здравословен живот помага на родителите да разберат с какво и как да хранят бебето си през първите 1000 дни от живота му. В съответствие с препоръките на СЗО насърчаваме кърменето през първите шест месеца от живота, последвано от въвеждането на питателни храни, които допълват продължителното кърмене до две години и по-нататък.

За децата и юношите нашите широкомащабни граждански и онлайн програми предоставят на родителите и учителите практически инструменти и решения, които да им помогнат да отгледат здрави деца. В сътрудничество с над 300 партньора по целия свят модулът, посветен на училищата, дава възможност на учителите и децата за образование при храненето и насърчава здравословния начин на живот в училищната среда.