Финансови резултати за 2015г.

Финансови резултати за 2015г.

Финансови резултати за 2015 г.

Ръст с печалба в предизвикателна среда