ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2015: ПРОГНОЗАТА ЗА ГОДИНАТА Е ПОТВЪРДЕНА

ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2015: ПРОГНОЗАТА ЗА ГОДИНАТА Е ПОТВЪРДЕНА