Sort by
Sort by

Нестле отчита добър растеж за първото полугодие на 2016, базиран на реализираните обеми, с подобряване на маржовете

Назад
  • Продажби на стойност 43,2 милиарда швейцарски франка с 3,5% органичен ръст и 2,8% реален вътрешен ръст

  • Марж на оперативната търговска печалба в размер на 15,3%, повишение с 30 базисни пункта

  • 5,7% увеличение на дохода на акция във фиксирани валути

  • Свободен паричен поток в размер на 3,3 милиарда швейцарски франка, повишение с 41%

  • Непроменена прогноза за годината: органичен ръст, подобен на този през 2015 г., с подобряване на маржа на оперативната търговска печалба, дохода на акция във фиксирани валути и ефективността на капитала.

    Пол Булке, главен изпълнителен директор на Нестле: „Резултатите за първото полугодие на 2016 г. отговарят на очакванията ни с растеж, почти изцяло повлиян от реализираните обеми и продуктовия микс, което допринесе за допълнително увеличение на пазарния ни дял. Въпреки продължаващите усилия за справяне с някои предизвикателства в Китай, успяхме да отчетем добро представяне в САЩ, Европа, Югоизточна Азия и Южна Америка, като считаме, че тенденцията ще се запази и през второто полугодие. Ние вярваме, че ръстът, вследствие на ценовата ни политика, който достигна рекордно ниски нива през първата половина на годината, ще се възстанови до известна степен в близките месеци. Увеличихме брутния марж и оперативната търговска печалба благодарение на продуктите от висок клас, строгата дисциплина в управлението на разходите и оптимизацията на производствените разходи. Това ни позволи да повишим значително свободния паричен поток. В тези времена на бързи промени запазваме фокуса си върху постигането на печеливш растеж чрез допълнителни инвестиции в иновации, научноизследователска и развойна дейност, подкрепа на марките и дигиталното присъствие, за да задълбочим още повече връзката с потребителите и да отговорим на променящите им се нужди. Като цяло, резултатите за първото полугодие ни позволяват да потвърдим прогнозата си за цялата година.“


Преглед на продажбите и маржа на оперативната търговска печалба (ОТП)
 

 

             

 

 

Марж на ОТП

Януари-юни 2016

Продажби в млн. шв. франка

Януари-юни 2016

Органичен ръст (%)

Януари-юни 2016 (%)

Промяна спрямо януари-юни 2015

По оперативни звена

Зона Северна и Южна Америка

12’106

+5.1

17.8

-20 bps

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

8’091

+2.6

16.9

+70 bps

Зона Азия, Океания и Централна и Южна Африка

7’099

+2.3

19.6

+140 bps

 Nestle Waters

3’937

+4.2

12.4

+90 bps

 Nestle Nutrition

5’171

+1.3

23.2

+20 bps

 Други

6’751

+4.2

16.4

+60 bps

Общо за Групата

43’155

+3.5

15.3

+30 bps

По продуктови категории

Напитки

9’653

+5.2

22.7

+20 bps

Вода

3’680

+4.7

12.5

+60 bps

Млечни продукти и сладолед

6’991

+0.7

17.4

+70 bps

Nutrition & Health Science

7’364

+2.5

18.5

-50 bps

Кулинарни продукти

5’903

+2.7

15.1

+300 bps

Шоколадови продукти

3’735

+3.1

10.3

-80 bps

Храни за домашни любимци

5’829

+5.6

20.6

-40 bps

Общо за Групата

43’155

+3.5

15.3

+30 bps