Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

НЕСТЛЕ С ПРОЗРАЧНОСТ В АНГАЖИМЕНТИТЕ СИ

Назад

НЕСТЛЕ С ПРОЗРАЧНОСТ В АНГАЖИМЕНТИТЕ СИ

 

Усилията на Нестле да изпълни серия от поети ангажименти в областите, в които компанията работи в полза на обществото са описани подробно в новия доклад – „Нестле в обществото 2013“. 35-те дейности, с които компанията се ангажира обхващат областите храна, води, развитие на селските райони, устойчиво развитие и съответствие.

Нестле има за цел да изпълни всички тези ангажименти до 2020 г. или по-рано. Десет от обещанията на компанията тази година са нови, а други шест са актуализирани на базата на обратната връзка, дадена от заинтересованите страни през последните 12 месеца.

В доклада се подчертава и дълбокото убеждение на Нестле, че за да бъде една компания успешна в дългосрочен план и да създава стойност за своите акционери, тя трябва да създава стойност за цялото общество.

Поетите и описани в „Нестле в обществото 2013“ ангажименти показват решителността на компанията да постигне тази цел. Част от тях включват, заемане на лидерска позиция в научните изследвания в сферата на храненето и здравето, както и предоставяне на продукти, с висока хранителна стойност предназначени за деца.

Дългосрочна визия

 

„Ние вярваме, че докладът за Създаване на споделена стойност на Нестле от 2013 г. е значителна крачка напред в стремежа ни за прозрачна комуникация,“ – заяви председателят на Нестле Петер Брабек-Летмат. – „За да може компания като нашата да просперира, трябва да възприемем дългосрочна визия, изградена от принципи и ценности, основани на уважение“.

Главният изпълнителен директор на Нестле Пол Булке заяви, че се надява докладът да позволи на акционерите и заинтересованите страни да държат дружеството отговорно и да предложат насоки и обратна връзка.

„Това е набор от ангажименти,  обърнати към бъдещето и обхващат всяка част от нашия бизнес. Те дават ясна представа за стратегическата посока, към която сме се насочили и стандартите, спрямо които държим себе си отговорни,“ – каза г-н Булке. – „Те са истински, те са достоверни и ние ще направим всичко по силите си, за да се уверим, че те могат да бъдат осъществени. Въпреки това, ние знаем, че междувременно ще се сблъскаме с трудности, които също ще споделим с Вас.“

 

Фокус върху храненето

 

Обновените политики на Нестле за намаляване на солта, захарта и наситените мастни киселини и за премахване на транс-мастните киселини от частично хидрогениранитемасла подчертават дългосрочния  ангажимент на компанията към глобалното обществено здраве. Нестле се ангажира да намали натрия (солта) и захарта в своите продукти. При намаляването на наситените мастни киселини и премахването на транс-мастните киселини от частично хидрогенираните масла, Нестле ще даде приоритет на продуктите, които се консумират от деца и семейства, като например супи, закуски, пици и готови ястия.

Непрестанните инвестиции на Нестле в мрежата от изследователски и развойни центрове, както и външните сътрудничества и партньорства на компанията ще й помогнат да постигне тези цели, като непрестанно и положително допринася към нуждите от балансирано хранене и активен начин на живот и в бъдеще.

Новите ангажименти, добавени към тазгодишния документ са в резултат от конкретни препоръки, получени във връзка с доклада за 2012 г. чрез взаимодействие със заинтересованите страни. Пет от тях обхващат съществуващите  W.A.T.E.R.  обещания на Нестле като им се обръща по-голямо внимание и компанията публично носи отговорност за тяхното постигане. Другите ангажименти, поети от компанията са насочени към хората, в това число оценяване и разглеждане на човешките права в дейността и веригата за доставки на Нестле, както и обещание за премахване на детския труд и подобряване възможностите за равнопоставеност между половете.

 

 

 

ОСНОВНИ ФАКТИ

 

Основни постижения през 2013 г.

 • 7789 продукта са обновени спрямо  критерии за хранене и здраве;
 • Осигурени са над 67 милиарда порции от продукти с обогатена хранителна стойност;
 • Опаковъчният материал е намален с 66 594 тона, като при това са спестени 158 милиона швейцарски франка;
 • Количеството употребена вода е намалено с 33% на тон продукция от 2005 г. насам;
 • 300 000 земеделски производители са били обучени чрез програми за изграждане на капацитет;
 • Постигнато е абсолютно намаляване на емисиите на парникови газове със 7,4% от 2005 г. насам.

 

Ангажименти W.A.T.E.R.

 • Работим в посока постигане на водна ефективност в нашите операции;
 • Подкрепяме и консултираме въвеждането на ефективни политики в сферата на водите и тяхното стопанисване;
 • Ефективно обработваме използваните води;
 • Ангажираме  местни доставчици, особено в сферата на селското стопанство;
 • Повишаваме информираността относно достъпа до вода и нейното опазване.

 

Външно признание

 • Нестле е на първо място в класацията „Зад марките“ на благотворителната организация Oxfam за 2013 г.;
 • Нестле е класирана като един от трите най-добри световни производители на храни и напитки в Индекса „Достъп до хранене“;
 • Нестле заема първо място в сектора в Индекса за устойчиво развитие на Дау Джоунс 2013 г.;
 • Компанията е единственият производител на храни за кърмачета, включен в Индекса за отговорно инвестиране FTSE.
 • Нестле получи максималната оценка в Индекса за лидерство в сферата на климатичните промени CDP.