Sort by
Sort by

Резултатите на Нестле за 2016 - 3.2% органичен ръст

Назад

Резултатите на нестле за 2016: 3.2% органичен ръст, увеличение на маржа на оперативната търговска печалба с 30 базисни точки във фиксирани валути

 

  • 3.2 % органичен ръст и 2.4% реален вътрешен ръст;
  • Продажби в размер на 89.5 милиарда швейцарски франка, отчетен ръст от 0.8%, негативно влияние на разликите във валутните курсове вразмер на -1.6%;
  • Увеличение на маржа на оперативната търговска печалба с 30 базисни точки във фиксирани валути, отчетено увеличение на маржа на оперативната търговска печалба с 20 базисни точки до 15.3%;
  • Увеличение на дохода на акция с 3.40 швейцарски франка, ръст от 3.4% във фиксирани валути;
  • Значително намаление на средния оборотен капитал от продажбите от 4.7% на 2.8%;
  • Предложеният дивидент се увеличава до 2.30 швейцарски франка на акция;
  • Прогноза за 2017 г.: органичен ръст между 2% и4%; устойчива оперативна търговска печалба на маржа във фиксирана валута като резултат от значително увеличение на разходите по преструктуриране, с цел привличане на бъдещи доходи; очаква се увеличение на дохода на акциите във фиксирана валута, както и на капиталовата ефективност.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле: „През 2016 г. постигнахме по-висок органичен ръст спрямо индустрията, но по-нисък от нашите очаквания. Отчетохме стабилно увеличаване на оперативната търговска печалба на маржа, както и на паричния поток. Въз основа на тези резултати нашият Борд на директорите има удоволствието да предложи 22-то по ред увеличение на дивиденти, което подчертава нашата отдаденост да бъдем последователни.

Нестле продължава да инвестира в бъдещия растеж и оперативна ефективност, насочвайки се към среден едноцифрен органичен растеж и значителни икономии на структурните разходи до 2020 г."

Прогноза

През 2017 г. прогнозираме органичен ръст между 2% и 4%. С цел привличане на бъдещи доходи, планираме да увеличим значително разходите за преструктуриране през 2017 г. В резултат на това маржът на оперативната търговска печалба във фиксирана валута се очаква да бъде стабилна. Предвижда се увеличение на дохода на акциите във фиксирана валута, както и на капиталовата ефективност.

 

Пълен преглед за 2016 на продажбите и маржа на оперативната търговска печалба (ОТП):

 

 

 

Маржове на ОТП

януари-декември 2016

Продажби в млн. шв. франка

януари-декември 2016

Органичен ръст (%)

януари-декември 2016 (%)

Промяна спрямо януари-декември 2015 (*)

По оперативни звена

Зона Америка

26’356

+4.2

19.3

-10 bps

Зона Европа (a)

16’249

+2.0

16.7

+100 bps

Зона Азия, Океания и Африка (a)

14’493

+3.2

19.0

+60 bps

Nestlé Waters

7’926

+4.5

11.9

+110 bps

Nestlé Nutrition

10’326

+1.5

22.7

+10 bps

Други

14’119

+3.7

15.2

-50 bps

Общо за Групата

89’469

+3.2

15.3

+20 bps

По продуктови категории

Прахообразни и течни напитки

19’792

+4.6

20.8

-50 bps

Вода

7’414

+5.0

12.2

+100 bps

Млечни продукти и сладолед

14’331

+1.6

18.4

+150 bps

Хранене и здравна наука

15’038

+2.0

18.5

-110 bps

Готови ястия и готварски помощи

12’148

+2.7

15.0

+130 bps

Сладкарски изделия

8’679

+1.8

13.7

-30 bps

Храни за домашни любимци

12’067

+5.3

21.0

+20 bps

Общо за Групата

89’469

+3.2

15.3

+20 bps