Sort by
Sort by

Нестле България и Джуниър Ачийвмънт България обединяват усилия в обучението на бъдещи български предприемачи

Назад
София, България

Опитни бизнес консултанти споделиха опита си с преподаватели и студенти от 12 университета в цялата страна

Днес, 07.11.2008г, Нестле България бе домакин на интерактивен уъркшоп от програмата „Учебна компания за студенти” на Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ), в който взеха участие над 60 преподаватели и студенти от различни университети от страната. Инициативата е част от учебната програма „Учебна компания за студенти”, реализирана от Джуниър Ачийвмънт България и спонсорирана от Нестле България. Компанията Нестле за втора поредна година подкрепя учебната програма на ДАБ. През миналата учебна година в кампанията участващите университети бяха 5, докато в есенната сесия техният брой се увеличи над два пъти на 12 висши учебни заведения.

Обучението бе открито от изпълнителния директор на Джуниър Ачийвмънт България г-жа Милена Стойчева и г-н Антонис Кандзелис – изпълнителен директор на Нестле България. Сред лекторите в уъркшопа бяха опитните бизнес консултанти от KPMG, Веселина Станкова и от Маркет ЛИНКС, д-р Цветелина Стоянова. По време на обучението се дискутираха теми от областа на маркетинг, финанси, човешки ресурси и други основни бизнес аспекти.

Университетите, които взеха участие в днешното обучение са: СУ "Св. Климент Охридски", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Химикотехнологичен и металургичен университет, Технически университет – София, Колеж по телекомуникации и пощи, Университет за национално и световно стопанство, Лесотехнически университет, Университет по хранителни технологии, Русенски университет "Ангел Кънчев", Икономически университет, Великотърновски университет "Св. Кирил и Методий", Бургаски свободен университет.

Нестле България е най-голямата хранителна компания в България и един от най-големите стратегически инвеститори в сферата на хранителната промишленост в страната. Компанията подкрепя младите и инициативни хора в тяхното развитиe, като им осигурява многобройни възможности за кариера в интеркултурна среда. Нестле осигурява специални програми за професионално обучение и развитие на своите служители и работна среда, които мотивират откритата комуникация и инициативността на персонала. Повече от 12 години, Нестле България развива стажантски програми, като приема студенти и млади специалисти на стаж, а половината от участвалите и в момента градят професионалната си кариера в компанията.

В програмата „Учебна компания за студенти” младите бизнесмени усвояват предприемачеството на практика като създават и управляват собствена компания за период от една учебна година / семестър. Работата им се подкрепя от преподавател от университета и доброволен бизнес консултант. Студентите сформират екип, избират свой предмет на дейност, набират начален капитал, разработват бизнес план и маркетингова стратегия, произвеждат и предлагат на пазара създадения от тях продукт / услуга. Така младите хора не само придобиват конкретни познания и умения, свързани със създаването и управлението на собствен бизнес, но най-вече развиват своя предприемачески дух, увереност в себе си и способностите си.