Sort by
Sort by

Нестле Групата отчита органичен ръст от 8,7% за първата половина на 2023 г. и актуализира прогнозата за годината с очаквания за по-висок ръст на органичните продажби

„Нестле България“ с близо двойно по-висок органичен ръст от средния за групата през 6-месечието на 2023 г., достигащ 17.0%
финансови резултати Q2 2023
Назад
  • Органичният ръст достигна 8,7%, с ценообразуване от 9,5% и реален вътрешен ръст (RIG) от - 0,8%. Растежът е широкообхватен в различни географски области и категории.
  • Общите отчетени продажби се увеличават с 1,6% до 46,3 милиарда швейцарски франка (6-месечие на 2022: 45,6 милиарда швейцарски франка). Международната търговия намалява продажбите с 6,7%. Нетните придобивания имат отрицателно въздействие от 0,4%.
  • Маржът на оперативна печалба от основна търговска дейност (UTOP) е 17,1%, нараствайки с 20 базисни пункта на отчетна база и 30 базисни пункта в постоянна валута. Маржът на оперативна печалба от търговска дейност (TOP) се увеличава със 120 базисни пункта до 15,9% на отчетна база, отразявайки еднократни обстоятелства през предходната година.
  • Основната печалба на акция се увеличава с 11,1% в постоянна валута и с 4,1% на отчетна база до 2,43 швейцарски франка. Печалбата на акция се е увеличава с 10,6% до 2,13 швейцарски франка на отчетена база.
  • Свободният паричен поток се увеличава с 1,9 милиарда швейцарски франка до 3,4 милиарда швейцарски франка, отразявайки главно по-ниските нива на запасите.
  • Прогнозата за 2023 г. е актуализирана : увеличаваме целите за ръст на органичните продажби до диапазон от 7% до 8%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност се очаква да бъде между 17,0% и 17,5%. Основната печалба на акция в постоянна валута се очаква да се увеличи между 6% и 10%.

„Следвахме стратегическите си приоритети с дисциплина и фокус в бързо развиваща се потребителска среда. Въз основа на силното представяне през първата половина на годината актуализираме нашата перспектива за растеж на органичните продажби за 2023 г. Потреблението у дома след COVID вече се нормализира , премахвайки забавянето в ръста на някои от нашите категории. Каналите извън дома продължават да отбелязват силен растеж. За остатъка от годината сме уверени, че ще осигурим положителна комбинация от обем и микс, подобрение на брутния марж и значително увеличение на маркетинговите инвестиции. В съчетание с текущото управление и оптимизация на портфолиото, както и с непрекъснатото прилагане на нашите инициативи за устойчивост, ние сме в добра позиция да растем и да генерираме стойност за всички заинтересовани страни."

Марк Шнайдер
Марк Шнайдер главен изпълнителен директор на Nestlé

 

Общо за Групата

Зона

Северна Америка

Зона Европа

Зона Азия, 

Океания и 

Африка на 

юг 

от Сахара

Зона 

Латинска Америка

Зона Голям Китай

Nestlé Health Science

Nespresso

Други дейности

Продажби 6-мес. на 2023 г. (млн.шв.фр.)

46 293

12 553

9 467

9 060

6 082

2 548

3 318

3 128

137

Продажби 6-мес. на 2022 г. (млн.шв.фр.)

45 580

12 138

9 283

9 335

5 659

2 677

3 167

3 190

131

Реален вътрешен ръст (RIG)

-0,8%

 -1,0%

-2,4%

0,1%

-0,9%

1,3%

-1,9%

0,8%

8,3%

Ръст в цени 

9,5%

11,0%

11,3%

9,2%

12,5%

3,4%

5,3%

3,7%

1,3%

Органичен ръст 

8,7%

10,0%

8,9%

9,3%

11,6%

4,7%

3,5%

4,5%

9,6%

Нетни сливания и придобивания 

-0,4%

- 2,1%

-0,9%

- 0,1%

0,1%

0,0%

6,0%

-0,8%

0,0%

Международна търговия

-6,7%

-4,4%

- 6,0%

- 12,1%

- 4.3%

- 9,5%

- 4,8%

- 5,6%

-4,3%

Отчетен ръст в продажбите

1,6%

3,4%

2,0%

-2,9%

7,5%

-4,8%

4,7%

- 1,9%

5,3%

6-мес. 2023 г. МОПОТД

17,1%

21,6%

16,6%

22,8%

19,8%

16,6%

13,0%

21,7%

-12,5%

6-мес. 2022 г. МОПОТД

16,9%

18,8%

17,3%

23,5%

21,1%

15,0%

13,7%

24,3%

-3,6%

 

Продажби на Групата

Органичният ръст е 8,7%. Ценообразуването е 9,5%, отразявайки въздействието на инфлацията на разходите през последните две години. Реалният вътрешен ръст (RIG) е - 0,8%, с отрицателно въздействие от около 60 базисни пункта от действията за оптимизиране на портфолиото. Останалите ограничения на капацитета също ограничават RIG. Цялостно еластичността на търсенето беше ограничена в контекста на ценовите действия.
Ръстът е широкообхватен в повечето географски области и категории. На развитите пазари органичният ръст достига 8,0%, воден от ценообразуването с отрицателен реален вътрешен ръст (RIG). В нововъзникващите пазари органичният ръст е 9,6%, движен от ценообразуването и стабилния реален вътрешен ръст (RIG).
По продуктова категория Purina PetCare има най-голям принос за органичния ръст, със силно представяне както за мокри, така и за сухи предложения. Purina ONE, Purina Pro Plan и Friskies отчетоха двуцифрен ръст. Кафето отбеляза висок едноцифрен ръст, с положително развитие на продажбите в различните марки и продължаващо възстановяване на каналите извън дома. Детските храни (Infant Nutrition) отчитат двуцифрен ръст, с широкообхватен принос в различни марки и географски региони. Млечните продукти отчетоха висок едноцифрен ръст със силно търсене на сметана за кафе и достъпни обогатени млека. Шоколадовите изделия отбелязват двуцифрен ръст, подкрепен от силното развитие на продажбите за KitKat . Готовите ястия и готварски продукти отбелязаха среден едноцифрен ръст, воден от Maggi . Nestlé Health Science отбеляза нисък едноцифрен ръст, с връщане към положителен ръст за витамини, минерали и добавки през второто тримесечие, водени от Garden of Life и Pure Encapsulations . Въпреки временните ограничения на капацитета за Perrier , водата отчете среден едноцифрен ръст, воден от S.Pellegrino и Acqua Panna.
По канали органичният растеж на продажбите на дребно остава стабилен на 8,0%. Продажбите от електронната търговия нарастват с 13,5%, достигайки 16,7% от общите продажби на Групата. Органичният растеж на каналите извън дома е 17,1%.
Нетните продажби намаляват продажбите с 0,4%, до голяма степен свързани с продажбата на мажоритарен дял във Freshly, както и спирането на марката Gerber Good Start за кърмачета. Въздействието върху продажбите от международна търговия е отрицателно с 6,7%, след широкообхватно поскъпване на швейцарския франк. Общите отчетени продажби се увеличиха с 1,6% до 46,3 милиарда швейцарски франка.

Оперативна печалба от основна търговска дейност

Оперативната печалба от основна търговска дейност се увеличи с 2,9% до 7,9 милиарда швейцарски франка. Основният марж на оперативната печалба от основна търговска дейност 17,1%, увеличение от 20 базисни пункта на отчетна база и 30 базисни пункта в постоянна валута.
Брутният марж намаля с 40 базисни пункта до 45,6%, след значителна инфлация за разходите за стоки и опаковки, както и за заплатите. Ценообразуването, ефективността на разходите и оптимизирането на портфолиото помогнаха за частично компенсиране на въздействието на инфлацията на разходите. В сравнение с втората половина на 2022 г. брутният марж се подобри със 110 базисни пункта.
Разходите за дистрибуция като процент от продажбите намаляват с 50 базисни пункта до 8,6% от продажбите, главно в резултат на по-ниските разходи за превоз и енергия.
Разходите за маркетинг и администрация като процент от продажбите са 18,6%. В рамките на тази позиция разходите за реклама и маркетинг са 7,1% от продажбите, като се увеличават с 50 базисни пункта в сравнение с втората половина на 2022 г. В постоянна валута разходите за реклама и маркетинг са се увеличили със 7,5% в сравнение с предходната година.
Нетните други позиции за търговия намаляха до 0,6 милиарда швейцарски франка от 1,0 милиарда швейцарски франка, отразявайки еднократни обстоятелства през предходната година, особено обезценката на активи. В резултат на това оперативната печалба от търговия се увеличи с 10,0% до 7,4 милиарда швейцарски франка. Маржът на оперативната печалба от търговия достигна 15,9%, увеличение от 120 базисни пункта на отчетна база и 130 базисни пункта в постоянна валута. Това увеличение отразява еднократни обстоятелства през предходната година и подобрен марж на оперативната печалба от основна търговска дейност през текущата година.


Управление на портфолио

Нестле и компанията за частни капиталови инвестиции PAI Partners се споразумяха да създадат съвместно предприятие за бизнеса на Нестле със замразени пици в Европа, създавайки специален играч в конкурентна и динамична категория. Нестле ще запази неконтролиращ дял с равни права на глас заедно с PAI Partners, оставайки инвестирана в този бизнес и вземаща участие в бъдещия растеж и създаване на стойност в категорията. Очаква се сделката да приключи на 1 септември 2023 г. след одобрение от регулаторните органи. 
Стратегическият преглед на Palforzia , продуктът за лечение на алергия към фъстъци, напредва, като се разглеждат няколко варианта. През първата половина на 2023 г. бизнесът значително подобри структурата на разходите си и отбеляза известен напредък в развитието на продажбите.

Зона Европа

  • 8,9% органичен ръст: - 2,4% RIG; 11,3% ценообразуване.
  • Маржът на оперативна печалба от основна търговска дейност се понижи със 70 базисни пункта до 16,6%.

 

 

Продажби 6-мес. 2023 г.

Продажби 6-мес. 2022 г.

Реален 

вътр. ръст

Ръст в 

цени

Органичен 

ръст

МОПОТД 6-мес. 2023 г

МОПОТД  6-мес. 2022 г.

Марж 6-мес. 2023 г.

Марж 6-мес. 2022 г.

Зона Европа*

9,5 млрд.шв.фр.

9,3 млрд.шв.фр.

-2,4%

11,3%

8,9%

1,6 млрд.шв.фр

1,6 млрд.шв.фр

16,6%

            17,3%

 

Органичният растеж е 8,9% при ценообразуване от 11,3%. Реалният вътрешен ръст (RIG) е - 2,4%, след висока база за сравнение през последните 2 години и действия за оптимизиране на портфолиото. Международната търговия повлия отрицателно върху продажбите с 6,0%. Нетните продажби намалиха продажбите с 0,9%. Отчетените продажби в зона Европа се увеличават с 2,0% до 9,5 милиарда швейцарски франка.

Растежът в Зона Европа е подкрепен от ценообразуването, силното развитие на продажбите за електронната търговия и продължаващата инерция за каналите извън дома. Зоната отбеляза печалби на пазарен дял в храните за домашни любимци, сладкарските изделия и Детските храни (Infant Nutrition).

По продуктова категория, ключовият фактор за растежа е Purina PetCare, движен от диференцирани предложения в първокласни марки Felix, Gourmet и Purina ONE. Шоколадовите изделия отчитат висок едноцифрен ръст, воден от KitKat и сезонните продукти. Nestlé Professional отбеляза двуцифрен ръст. Кафето отбеляза среден едноцифрен ръст, с особена сила за разтворимото кафе Nescafé и продуктите на Starbucks. Детските храни (Infant Nutrition) отбелязват висок едноцифрен ръст, базиран на продължаващата инерция за премиум формулата за кърмачета, особено NAN . Готварските продукти отчетоха нисък едноцифрен ръст, с подобрено развитие на продажбите за Maggi и Thomy. Продажбите на вода бяха почти равни, тъй като силният растеж за S.Pellegrino и Acqua Panna компенсира въздействието на временните ограничения на капацитета за Perrier.
Маржът на оперативна печалба от основна търговска дейност на Зоната намалява със 70 базисни пункта. Значителната инфлация на разходите надделя над ценообразуването и ефективността на разходите.

Бизнесът като сила за добро: Премахване на обезлесяването от веригите за доставка на палмово масло на Нестле
Европейският съюз наскоро прие законодателство, което забранява вноса на стоки, свързани с обезлесяването, включително палмово масло. Нестле работи повече от десетилетие за справяне с обезлесяването във веригите за доставка на палмово масло и във всички други основни вериги за доставки. Тази здрава основа означава, че компанията е в добра позиция да се справи с новия закон.
Проследимостта е ключова за предотвратяване на обезлесяването. Като такава, Нестле се снабдява от доставчици, които могат да проследят своето палмово масло чак до плантацията, в която е отгледано. Заедно с външни партньори Нестле оцени веригите за доставка на палмово масло на компанията, което посочи, че в края на 2022 г. 95,6% не предизвикват обезлесяване. Нестле е стриктна в усилията си да поддържа това ниво на производителност. Работи с експерти и индустриални органи, за да подобрява непрекъснато екологичните и социалните практики, да предприема действия, когато се идентифицират рискове или проблеми, и да инвестира в технологии, за да бъде една стъпка напред.
Една такава технология е Starling, сателитна система, която Нестле използва за наблюдение на своите вериги за доставки на палмово масло. Starling помага на компанията да идентифицира рисковете и случаите на обезлесяване около мелниците, от които се снабдява, както и признаци на обезлесяване. По този начин Нестле е подкрепена в приоритизирането на действията на места, където са най-необходими.
В провинциите Ачех и Риау в Индонезия, например, Нестле си сътрудничи с партньори за насърчаване на устойчиво производство, опазване на горите, както и добри социални и трудови практики. Работи с правителството за интегрирано планиране на земеделие и подкрепя политиката „Без обезлесяване, без торфища, без експлоатация“. Въз основа на нова информация от сателитно наблюдение, компанията наскоро разшири обхвата на тази работа, за да включи провинция Източен Калимантан.
Нестле също така се стреми да включи дребните фермери във веригите си за доставки, като се има предвид, че те представляват 40% от световните доставки на палмово масло. Наскоро помогна за стартирането на Център за дребни собственици в Ачех, който обучава фермери на добри земеделски практики и им помага да увеличат добивите си от съществуващите земеделски земи. Това намалява риска от навлизане в защитени територии. Подобни програми се въвеждат в други локации.
Сега Нестле отива отвъд обезлесяването, за да запази и възстанови естествените екосистеми, като същевременно насърчава устойчивия начин на живот и зачита правата на човека. Тя получи признание за работата си в тазгодишния доклад Forest 500, като се класира на трето място за усилията си за справяне с обезлесяването сред компаниите, изложени на проблема.
Палмовото масло е изключително универсално. Изисква четири до десет пъти по-малко земя, за да произведе същото количество масло като другите растения. Замяната му не е отговорът – нито за околната среда, нито за милионите фермери, чийто доход зависи от него. Ето защо Нестле отива още по-далеч, за да направи производството на палмово масло наистина устойчиво както за горите, така и за общностите.

Прогнозата за цялата 2023 г. е актуализирана
Увеличаваме целите за ръст на органичните продажби до диапазон от 7% до 8%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност се очаква да бъде между 17,0% и 17,5%. Основната печалба на акция в постоянна валута се очаква да се увеличи между 6% и 10%.

„Куражът и усилията на целия екип на Нестле България бяха основополагащи за отчитането на впечатляващ органичен ръст от 17.0% с двуцифрено представяне в почти всички категории на българския пазар. Партньорството със седем локални организации ни помогна да продължим нашата подкрепа към социалните групи в нужда. Също така, отбелязахме голяма стъпка напред с мисията SOS Залесяване, фокусирана върху възстановяването на 33 декара опожарени горски терени в община Стамболово,​“

Петър Стоилов
Петър Стоилов изпълнителен директор на Нестле България
Шестмесечието показва значителен двуцифрен ръст от 17,0% за Нестле България, подкрепен с двуцифрени резултати в почти всички категории, представени в България. За полугодието на 2023 г. компанията постигна с 6,7% по-високи резултати сравнено с 6-месечието през 2022 г., когато органичният ръст достигна 10,3%, и близо двойно по-висок резултат от средния за Нестле Групата през първото полугодие на тази година.