Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Продажбите на Нестле през първото тримесечие на 2014г.

Back to Press releases
Vevey,
Apr 14, 2014

  Продажбите на Нестле през първото тримесечие:
4,2% органичен ръст, потвърдени прогнози за годината

Веве, 15 април 2014

  • Продажби на стойност 20,8 милиарда швейцарски франка, 4,2% органичен ръст, 2,6% реален вътрешен ръст;
  • 0,6% ръст на развитите пазари, 8,5% ръст на развиващите се пазари;
  • Целогодишните прогнози остават непроменени: 5% органичен ръст, подобряване на маржовете и базовия реален доход от акция във фиксирани валути, както и подобрение на ефективността на капитала.

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле: „Органичният ни ръст през първите месеци на годината е според очакванията ни и се дължи на постигнатите обеми, а не на цените. Продължаващото въвеждане на нови продукти, наред с доброто изпълнение, подпомогна този ръст при настоящите трудни пазарни условия. Ние ще запазим темпото на иновациите, като допълнително засилим подкрепата за нашите марки. Потвърждаваме прогнозите си за годината: резултатите от второто шестмесечие ще бъдат по-високи от средните за пазара, с органичен ръст от около 5% и подобрение на маржа, базовия доход от акция във фиксирани валути и ефективността на капитала. Очакваме, че по-нататъшното укрепване на швейцарския франк ще има негативно въздействие върху отчетените продажби.“

През първото тримесечие органичният ръст достигна 4,2%, формиран от 2,6 % реален вътрешен ръст и 1,6% ръст, вследствие на ценовата политика. Продажбите бяха в размер на 20,8 милиарда швейцарски франка, повлияни негативно с 8,6 % вследствие на промяна на валутните курсове, а придобиванията без частичните ликвидации допълнително намалиха ръста на продажбите с 0,7 %. В резултат общото развитие на продажбите беше в размер на −5,1%.

Продължихме да отбелязваме ръст във всички географски региони: 4,6% в Северна и Южна Америка, 0,3 % в Европа и 7,3% в Азия, Океания и Африка. Ръстът на развитите пазари беше 0,6%, а този на развиващите се пазари – 8,5%.

Храни и напитки – Зона Северна и Южна Америка

Продажби на стойност 6,0 милиарда швейцарски франка, 4,1% органичен ръст, 0,9% реален вътрешен ръст

Храни и напитки – Зона Европа

Продажби на стойност 3,5 милиарда швейцарски франка, −0,8% органичен ръст, 0,7% реален вътрешен ръст

Храни и напитки – Зона Азия, Океания и Африка

Продажби на стойност 4,4 млрд. швейцарски франка, 5,3% органичен ръст, 2,9% реален вътрешен ръст

Nestlé Waters

Продажби на стойност 1,6 милиарда швейцарски франка, 6,2% органичен ръст, 8,1% реален вътрешен ръст

Nestlé Nutrition

Продажби на стойност 2,3 милиарда швейцарски франка, 6,4% органичен ръст, 2,2% реален вътрешен ръст

Други

Продажби на стойност 2,9 милиарда швейцарски франка, 6,4% органичен ръст, 5,3% реален вътрешен ръст

  • Консумацията извън дома продължи да бъде умерена в Западна Европа и беше засегната от суровите метеорологични условия в Северна Америка. Nestlé Professional отчете добри резултати на повечето развиващи се пазари, особено в Близкия изток, Русия и Филипините, и отбеляза добро възстановяване в Китай.
  • Nespresso запази силния си темп на ръст с разширяване на постоянната гама продукти на кафета Grand Cru, лансирането на новата машина Inissia, откриването на нови бутици и допълнително географско разширяване. В Северна Америка беше отчетена окуражаваща ранна реакция на потребителите относно стартирането на VertuoLine – система, предназначена да направи революция на пазара на дълго кафе.
  • Nestlé Health Science отбеляза добър старт на годината във всички региони и сектори, въпреки че натискът върху бюджетите за здравеопазване в публичния сектор продължи да оказва въздействие. Основните марки, стимулиращи растежа, бяха Boost, Peptamen и Alfamino.

Прогнози

Потвърждаваме прогнозите си за годината: оценката на резултатите ще бъде с по-голяма тежест през второто шестмесечие, като представянето ще бъде по-високо от пазара, с органичен ръст от около 5 % и подобрение на маржа на оперативната търговска печалба, базовия доход от акция във фиксирани валути и ефективността на капитала.

Пълни подробности: http://www.nestle.com/Media/MediaEventsCalendar/AllEvents/2014-first-quarter-sales

януари-март 2014

продажби в милиони швейцарски франка

януари-март 2014

продажби в милиони швейцарски франка (*)

януари-март 2014

органичен ръст (%)

януари-март 2014

реален вътрешен ръст (%)

По оперативни звена

Зона Северна и Южна Америка

6'042 6'632 +4.1 +0.9

Зона Европа

3'533 3'669 -0.8 +0.7

Зона Азия, Океания и Африка

4'436 4'664 +5.3 +2.9

Nestlé Waters

1'603 1'605 +6.2 +8.1

Nestlé Nutrition

2'297 2'482 +6.4 +2.2

Други

2'911 2'887 +6.4 +5.3
Общо за Групата 20'822 21'939 +4.2 +2.6
По продуктови категории

Напитки

4'771 4'914 +5.3 +5.3

Вода

1'499 1'501 +6.3 +8.4

Млечни продукти и сладолед

3'764 3'946 +7.9 +2.6

Nutrition & HealthCare

2'758 2'929 +6.6 +3.0

Кулинарни продукти

3'124 3'378 -1.8 -1.9

Шоколадови изделия

2'204 2'524 -0.5 -3.3

Храни за домашни любимци

2'702 2'747 +5.4 +4.7
Общо за Групата 20'822 21'939 +4.2 +2.6

(*) Резултатите от 2013 г. бяха преизчислени след прехвърлянето на отговорността за Nestea RTD в географските зони към Nestlé Waters в сила от януари 2014 г.

Article Type