Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НЕСТЛЕ

Назад

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НЕСТЛЕ

  • Силна подкрепа от страна на акционерите по предложенията на Борда
  • Изменение на устава след инициативата Minder

 2708 акционери присъстваха на Годишното общо събрание на Нестле (Nestlé S.A.) в Лозана. Присъстващите представляваха 47,26% от общия капитал и притежават 66.31% от акциите с право на глас в компанията. На срещата бе одобрен годишният доклад и представените отчети, а акционерите се споразумяха за разпускането на борда на директорите и ръководството. Докладът за структурата на възнагражденията бе приет на отделно съвещание и гласуване в съответствие с швейцарския кодекс за добрите практики в сферата на корпоративното управление. Акционерите одобриха и предложения дивидент от 2,15 швейцарски франка на акция. Бе одобрено и изменението на устава, съобразно новите законови изисквания за швейцарски компании, търгувани на борсата. Всички предложения на Борда на директорите бяха одобрени с голямо мнозинство.

В съответствие с новите законови изисквания за швейцарски компании, търгувани на борсата, акционерите избраха всеки член на борда на директорите поотделно, с мандат до края на следващото годишно общо събрание. Жан-Пиер Майерс не се включи в гласуването за преизбиране. Бордът му благодари за високо оценените услуги, предоставяни на Нестле през последните 23 години. В допълнение, акционерите избраха Петер Брабек-Летмат за председател на борда на директорите, както и всеки член на Комитета по възнагражденията и компенсациите поотделно.

В обръщението си към акционерите председателят на Нестле Петер Брабек-Летмат подчерта последиците от инициативата Minder, засягащи управлението на швейцарските компании – засилено влияние на акционерите, по-специално във връзка с възнагражденията, както и по-голяма отчетност на председателя и на членовете на Комитета по възнагражденията и компенсациите, които вече се избират пряко от акционерите. Други последствия, обаче, не са били предварително планирани, каквото е например прехвърлянето на пълномощията от борд на на директори със силно швейцарско присъствие към повече международни акционери и съветници. Той заяви: „В нашия случай, почти две трети от акциите ни с право на глас са собственост на лица извън Швейцария. Следователно, за повечето швейцарски мултинационални компании, новото законодателство ще означава значително предаване на правомощията за управление в чужбина“.  

Що се отнася до перспективите за швейцарската икономика в средносрочен план след други неотдавнашни политически решения в Швейцария, а именно приемането на инициативата за имиграцията от швейцарското население, г-н Брабек-Летмат заяви: „В миналото икономическият и управленски модел на Швейцария гарантираше определени нива на просперитет и стабилност, на които цял свят завиждаше (...) Естествено, ние уважаваме решението на швейцарските граждани. Лично аз не вярвам, че резултатът от гласуването на 9 февруари е вот срещу двустранните споразумения с Европейския съюз или срещу отварянето на Швейцария, а по-скоро сигнал за наличието на злоупотреби, които не са достатъчно отразени и адресирани от политиците.“ Служителите на Нестле в Швейцария са от над 90 страни и близо 80% от производството в страната се изнася за чужбина. Безпрепятственият достъп до европейския пазар и способността да се наемат служители без ограничения са от жизненоважно значение за промишлените дейности в страната.

Г-н Брабек-Летмат представи 2013 г. като важна година по отношение на стратегическото развитие на компанията. Въз основа на дългогодишния опит на Нестле в областта на балансираното хранене и активния начин на живот, компанията ще разширява дейността си в сферата на медицинските грижи за кожата. Ще бъде създадено ново подразделение – Nestlé Skin Health, което ще интегрира компанията Galderma. Наред с Нестле Здравни науки (Nestlé Health Science), новото подразделение ще положи нова основа за растеж на Групата.

След като прегледа резултатите на Групата за 2013 г., Главният изпълнителен директор на Нестле Пол Булке отново подчерта амбицията на компанията да бъде лидер в областта на балансираното хранене и активния начин на живот:

„Действията, които предприехме миналата година, отразяват фокуса на Нестле, както върху краткосрочното ни представяне за постигане на по-бърз растеж от този на пазара, така и в дългосрочен план за вземане на правилните решения и гарантиране на устойчив и печеливш растеж в бъдеще. Нашата компания разполага с правилната нагласа и структури. Налице са и правилните планове за действие. И преди всичко, Нестле разполага с правилните хора, с които следваме една обща цел: да продължим даправим Нестле световния лидер в сферата на балансираното хранене и активния начин на живот.“

През предстоящата година Бордът и различните му комитети ще бъдат в следния състав:

Борд на директорите:

  • Петер Брабек-Летмат, Пол Булке, Андреас Копман, Ролф Ханги, Беат Хес, Даниел Борел, Стивън Хох, Найна Лал Кидуаи, Тития де лнаг, Жан Пер Рот, Ан Венеман, Андри дьо Кастри, Ева Ченг
  • Г. Хох, Наина Лал Кидуай, Тития де Ланж, Жан-Пиер Рот, Ан М. Венеман, Анри де Кастри, Ева Ченг

 

Председател и Комисия по корпоративно управление:

  • Петер Брабек-Летмат, Пол Булке, Андреас Копман, Ролф Ханги, Беат Хес

 

Комитет по възнагражденията и компенсациите

  • Беат Хес, Даниел Борел, Андреас Копман, Жан-Пиер Рот

 

Комитет по номинациите:

  • Андреас Копман, Петер Брабек-Летмат, Стивън Г. Хох, Ан М. Венеман

 

Комитет по одита:

  • Ролф Ханги, Наина Лал Кидуай, Анри де Кастри, Ева Ченг

 

Речите на председателя на Борда на директорите и на главния изпълнителен директор към Годишното общо събрание са достъпни на корпоративния уебсайт на Нестле. За повече информация относно Нестле в обществото, вижте нашия нов доклад за създаване на споделена стойност.