Nestlé отчита органичен ръст от 3,5%, при реален вътрешен ръст от 3,3% и ръст в цените от 0,2% при продажбите за деветте месеца на 2020 г.

nestle
Назад

Ръстът на компанията е подкрепен от продължаващата силна инерция в Северна и Южна Америка и храните за домашни любимци с марката Purina и Nestlé Health Science. Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA) достига органичен ръст в размер на 4,5% през третото тримесечие.

Изтеглянията на инвестиции и международната търговия намаляват продажбите с 12,9%. Общите отчетени продажби намаляват с 9,4% до 61,9 млрд. швейцарски франка (9-те месеца на 2019 г.: 68,4 млрд. швейцарски франка). Текущите стратегически прегледи на Nestlé са изцяло в съответствие с планираното. Постигнат е още по-голям напредък в управлението на портфолиото. Придобиването на Aimmune Therapeutics приключи на 13 октомври 2020 г.

  • Актуализирани насоки за цялата 2020 г.: Компанията очаква целогодишен ръст на органичните продажби около 3%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност се очаква да се подобри. Основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност се очаква да се увеличат.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Nestlé, коментира: Nestlé остана устойчива в една трудна и нестабилна среда. Нашите екипи действаха отговорно и експедитивно, за да смекчат въздействието на глобалната пандемия и се адаптираха бързо към променящите се нужди на потребителите. Силният органичен ръст обхвана широка територия и бе подкрепен от устойчива инерция в Северна и Южна Америка, храните за домашни любимци с марката Purina и Nestlé Health Science, както и ускоряването на дейността ни с кафе през третото тримесечие.

Продължаваме да развиваме нашето портфолио с бързина и дисциплина. Като пример, превръщаме Nestlé Health Science в източник на хранене и здраве посредством комбинация от силен органичен ръст и целенасочени придобивания. Последните допълнения в лицето на Zenpep, Vital Proteins и Aimmune Therapeutics са по-нататъшни стъпки в разширяването на нашите хранителни здравни предложения.

Категориите продукти с най-голям принос за растежа са Purina PetCare с Purina Pro Plan, Purina ONE и Felix. Млечните продукти демонстрират висок едноцифрен ръст, базиран на увеличеното търсене на обогатени млека и продукти за печене в домашни условия. Кафе категорията отчита среден едноцифрен ръст, обособен от силното търсене на продуктите на Starbucks, Nespresso и Nescafé. Готовите ястия и помощните средства за готвене достигнаха средно едноцифрен ръст. Вегетарианските и растителните хранителни продукти осигуриха силен двуцифрен растеж, подкрепен от пускането на нови продукти и продължаващото разширяване на дистрибуцията. Nestlé Health Science отчете двуцифрен ръст, отразявайки нарасналото потребителско търсене на продукти, които поддържат здравето и имунната система. Бизнесите на Шоколадови продукти и Вода отчитат спад на продажбите поради високия им дял на продажби в каналите на „извън дома“, с известно подобрение през третото тримесечие.

Ефектите на COVID-19 върху органичния ръст продължават да варират, по-специално по категория продукти и канали за продажба. Търсенето на продукти за консумация в домашни условия и такива с ползи за здравето са с най-силно търсене. Purina PetCare, млечните продукти, кафето и Nestlé Health Science продължават да отчитат силен ръст. Продажбите на дребно демонстрират засилване, отразявайки непрекъснатото повишено търсене на продукти за домашно потребление. Ръстът в каналите за продажба извън дома остава значително отрицателен, като спадът на продажбите намалява през третото тримесечие. Продажбите в електронната търговия са нараснали с 47,6%, достигайки 12,3% от общите продажби. Кафето, Purina PetCare и Nutrition & Health Science допринасят основно за ръста.

 

Общо за

Групата

Зона Северна

и Южна Америка

Зона Европа,

Близкия Изток

и Северна

Африка

Зона Азия,

Океания и

Африка на юг

от Сахара

Други

дейности

Продажби 9 мес. 2020 г. (млн.шв.фр.)

61 912

24 991

14 952

15 251

6 718

Продажби 9 мес. 2019 г. (млн.шв.фр.)*

68 367

27 608

15 732

16 340

8 687

Реален вътрешен ръст (RIG)

3.3%

4.7%

3.3%

- 0.2%

6.8%

Ръст в цени

0.2%

0.4%

- 0.4%

0.2%

0.6%

Органичен ръст

3.5%

5.1%

2.9%

0.0%

7.4%

Нетни сливания и придобивания

- 5.5%

- 5.7%

- 1.7%

0.0%

- 24.0%

Международна търговия

- 7.4%

- 8.9%

- 6.2%

- 6.7%

- 6.1%

Отчетен ръст в продажбите

- 9.4%

- 9.5%

- 5.0%

- 6.7%

- 22.7%

 

* Данните за 2019 г. са преизчислени след решението за интегриране на бизнеса Nestlé Waters (Nestlé води) в трите географски зони на Групата, в сила от 1 януари 2020 г.

Приложение

 

Преглед на продажбите за деветте месеца по оперативни сегменти

 

 

Общо за

Групата

Зона Северна

и Южна Америка

Зона Европа,

Близкия Изток

и Северна

Африка

Зона Азия,

Океания и

Африка на юг

от Сахара

Други

дейности

Продажби 9 мес. 2020 г. (млн.шв.фр.)

61 912

24 991

14 952

15 251

6 718

Продажби 9 мес. 2019 г. (млн.шв.фр.)*

68 367

27 608

15 732

16 340

8 687

Реален вътрешен ръст (RIG)

3.3%

4.7%

3.3%

- 0.2%

6.8%

Ръст в цени

0.2%

0.4%

- 0.4%

0.2%

0.6%

Органичен ръст

3.5%

5.1%

2.9%

0.0%

7.4%

Нетни сливания и придобивания

- 5.5%

- 5.7%

- 1.7%

0.0%

- 24.0%

Международна търговия

- 7.4%

- 8.9%

- 6.2%

- 6.7%

- 6.1%

Отчетен ръст в продажбите

- 9.4%

- 9.5%

- 5.0%

- 6.7%

- 22.7%

 

Преглед на продажбите за деветте месеца по продукти

 

 

Общо за

Групата

Прахо-образни и течни напитки

Води

Млечни продукти и сладолед

Nutrition & Health Science

Готови ястия и продукти за готвене

Шоколадови продукти

Храни за домашни любимци

Продажби 9 мес. 2020 г. (млн.шв.фр.)

61 912

16 219

5 020

8 114

9 004

8 460

4 713

10 382

Продажби 9 мес. 2019 г. (млн.шв.фр.)

68 367

16 880

5 764

9 806

11 698

8 888

5 358

9 973

Реален вътрешен ръст (RIG)

3.3%

2.9%

- 6.6%

6.6%

1.1%

4.6%

- 0.6%

10.0%

Ръст в цени

0.2%

0.2%

- 1.3%

1.6%

0.4%

- 0.1%

- 1.2%

0.6%

Органичен ръст

3.5%

3.1%

- 7.9%

8.2%

1.5%

4.5%

- 1.8%

10.6%

 

* Данните за 2019 г. са преизчислени след решението за интегриране на бизнеса Nestlé Waters (Нестле води) в трите географски зони на Групата, в сила от 1 януари 2020 г.