Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле отчита резултати за цялата 2019 година

nestle
Назад
  • Органичен ръст от 3,5%, с реален вътрешен ръст (RIG) от 2,9% и ръст в цените от 0,6%. Ръстът е подкрепен от силната динамика в САЩ и храните за домашни любимци Purina в световен мащаб.
  • Общите отчетени продажби нарастват с 1,2% до 92,6 млрд. швейцарски франка (2018 г.: 91,4 млрд. швейцарски франка). Нетните придобивания имат отрицателен ефект от 0,8%, а обменът на валута намалява продажбите с 1,5%.
  • Една година преди средносрочния план на Нестле, дружеството достига целевия диапазон за рентабилност за 2020 г. Оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) се увеличава с 60 базисни пункта до 17.6%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (TOP) намалява с 30 базисни пункта до 14,8% поради увеличеното преструктуриране и свързаните с него разходи.
  • Основната печалба на акция нараства с 11,1% в постоянна валута и с 9,8% на отчетна база до 4,41 швейцарски франка. Печалбата на акция нараства с 28,0% до 4,30 швейцарски франка на отчетна база.
  • Свободният паричен поток нараства с 10,9% до 11,9 милиарда швейцарски франка.
  • Съветът предлага увеличение на дивидентите от 25 сентима до 2,70 швейцарски франка на акция, по този начин бележейки 25 последователни години ръст на дивидентите. Общо 16,9 милиарда швейцарски франка са върнати на акционерите през 2019 г. чрез комбинация от дивиденти и обратно изкупуване на акции. В края на 2019 г. Нестле завърши програмата за обратно изкупуване на акции в размер на 20 милиарда швейцарски франка, стартирана през юли 2017 г. Дружеството стартира нова програма за обратно изкупуване на акции до 20 милиарда швейцарски франка през януари 2020 г.
  • Нестле продаде Nestlé Skin Health през 2019 г. и обяви продажбата на дейността си със сладолед в САЩ за 4 милиарда щатски долара на „Фронери“ /Froneri/ (сделката е финализирана на 31 януари 2020 г.). Нестле също се съгласи да продаде 60% от дяла си в дейността Herta Charcuterie (студени разфасовки и месни продукти) на „Каса Тараделас“ /Casa Tarradellas/. Ротацията на портфолиото през последните три години възлиза на 12% от общите продажби за 2017 г.
  • Прогноза за 2020 г.: Непрекъснато увеличаване на ръста в продажбите на органични продукти, като се очаква още по-голямо засилване през 2021/2022 г. до достигане на устойчив среден едноцифрен ръст. Основен марж на оперативната печалба от основна търговска дейност с непрекъснато подобрение. Очаква се нарастване на основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност. Към момента е твърде рано да се прецени финансовото въздействие на коронавирусната епидемия.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира: „Отбелязахме силен напредък през 2019 г., като основните оперативни и финансови показатели се подобриха значително за втора поредна година. Органичният ръст се увеличи, подхранен от силната динамика в САЩ и храните за домашни любимци Purina в световен мащаб. Рентабилността отново се подобри и достигна целевия ни диапазон една година по-рано от плануваното. Паричният поток беше силен, докато основните печалби на акция и възвръщаемостта на акционерите достигнаха рекордни нива. През 2020 г. очакваме непрекъснато подобряване на ръста в продажбите на органични продукти, тъй като предприемаме допълнителни стъпки в посока решително подпомагане на дейностите с по-ниски резултати.

През 2019 г. постигнахме значителен напредък в преобразуването на портфолиото ни. Направихме това, което казахме, че ще направим и дори още повече. Все още не сме свършили. Ще отговорим на бързите промени в индустрията и бързо променящите се предпочитания на потребителите, за да позиционираме портфолиото си за постигане на по-висок ръст.

Нестле ще продължи да се фокусира върху бързите иновации. Стартирането на премиумпродуктите ни „Старбъкс“ /Starbucks/ например се радва на голям успех. Много сме доволни от скоростта на разпространение на продуктите и положителната реакция от страна на потребителите. Дружеството изцяло прегръща идеята за необходимостта от бързина, както показа и бързото разширяване на новите ни предложения за храни и напитки на растителна основа. Навлизаме в пазара по-бързо с продукти от първа необходимост.

Нашите акционери виждат надеждна, устойчива и увеличаваща се възвръщаемост на паричните средства дори във време на сериозна турбулентност. Основен двигател е нашата устойчива практика, свързана с дивидентите. И тази година сме горди да предложим на акционерите ни поредно увеличение на дивидентите за 25-та поредна година.

Също така затвърдихме лидерството ни по отношение на устойчивостта във време, когато обществото все повече се обръща към бизнеса за решение на основните екологични проблеми, пред които сме изправени. Освен това постигнахме значителен напредък, като направихме работното си място още по-разнообразно и приобщаващо. Нови инициативи, като подобрената ни политика за отпуск за родители, потвърждават статута на Нестле като предпочитан работодател по целия свят.

През последните няколко седмици разпространението на коронавируса наложи полагането на изключително големи усилия от екипа ни в Китай. Съсредоточихме се върху осигуряването на безопасността на нашите хора и техните семейства и въвеждането на защитни мерки за всички наши обекти. Работим в тясно сътрудничество с китайските власти при предприемането на мерки за овладяване на тази епидемия, опирайки се на нашия значителен опит и експертни познания на място. Мислите ни са с хората, пряко засегнати от това глобално бедствие, застрашаващо здравето. Солидарни сме с китайския народ и работим усилено, за да гарантираме, че храните и напитките ни продължават да бъдат широко достъпни, особено тези за най-уязвимите, най-младите и най-възрастните групи в обществото. Регионът на Голям Китай е вторият ни най-голям пазар, представляващ около 8% от световните продажби. Към момента е твърде рано да се прецени финансовото въздействие на това огнище.”

Приложение

 

Преглед на продажбите за цялата година и оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) по оперативен сегмент

 

Общо за Групата

Зона Америка

Зона

Европа,

Близкия

Изток и

Северна

Африка

Зона Азия,

Океания и

Африка

Нестле води

Други бизнеси

Продажби за финансовата 2019 г. (млн.шв.фр.)

Продажби за финансовата 2018 г. (млн.шв.фр.)

92 568

33 154

18 834

21 602

7 821

11 157

91 439

30 975

18 932

21 331

7 878

12 323

Реален вътрешен ръст (RIG)

Ръст в цени

Органичен ръст

Нетни сливания и придобивания

Обмен на валута

Отчетен ръст на продажбите

2.9%

2.6%

4.2%

2.5%

-1.9%

5.8%

0.6%

1.3%

-1.5%

0.7%

2.1%

0.6%

3.5%

3.9%

2.7%

3.2%

0.2%

6.4%

-0.8%

3.5%

-0.2%

-0.1%

-0.1%

-14.1%

-1.5%

-0.4%

-3.0%

-1.8%

-0.9%

-1.7%

1.2%

7.0%

-0.5%

1.3%

-0.8%

-9.4%

Оперативна печалба от основна търговска дейност за финансовата 2019 г. (млн.шв.фр.)

Оперативна печалба от основна търговска дейност за финансовата 2018 г. (млн.шв.фр.)*

16 260

6 998

3 567

4 908

922

2 089

15 521

6 496

3 545

4 834

865

2 036

Марж на оперативна печалба от основна търговска дейност за финансовата 2019 г.

Марж на оперативна печалба от основна търговска дейност за финансовата 2018 г.*

17.6%

21.1%

18.9%

22.7%

11.8%

18.7%

17.0%

21.0%

18.7%

22.7%

11.0%

16.5%

 

Преглед на продажбите за цялата година и оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) по продукти

 

Общо за групата

Прахообразни и течни напитки

Води

Млечни продукти и сладолед

Nutrition &

Health

Science

Готови ястия и продукти за готвене

Шоколадови продукти

Храни за домашни любимци

Продажби за финансовата 2019 г. (млн.шв.фр.)

Продажби за финансовата 2018 г. (млн.шв.фр.)

92 568

23 221

7 391

13 268

14 990

12 188

7 888

13 622

91 439

21 620

7 409

13 217

16 188

12 065

8 123

12 817

Реален вътрешен ръст (RIG)

Ръст в цени

Органичен ръст

2.9%

2.9%

-1.6%

1.7%

4.2%

2.5%

3.2%

5.3%

0.6%

-0.1%

2.3%

1.6%

0.7%

0.0%

-1.3%

1.7%

3.5%

2.8%

0.7%

3.3%

4.9%

2.5%

1.9%

7.0%

Оперативна печалба от основна търговска дейност за финансовата 2019 г. (млн.шв.фр.)

Оперативна печалба от основна търговска дейност за финансовата 2018 г. (млн.шв.фр.)*

16 260

5 197

846

2 706

3 314

2 170

1 332

2 919

15 521

4 879

775

2 506

3 306

2 161

1 391

2 758

Марж на оперативна печалба от основна търговска дейност за финансовата 2019 г.

Марж на оперативна печалба от основна търговска дейност за финансовата 2018 г.*

17.6%

22.4%

11.4%

20.4%

22.1%

17.8%

16.9%

21.4%

17.0%

22.6%

10.5%

19.0%

20.4%

17.9%

17.1%

21.5%

 

* Данните за 2018 г. са коригирани, за да отразяват преразпределението на някои маркетингови и административни разходи от неразпределени позиции в оперативните сегменти. Това бе извършено, за да се отрази по-добре използването на централните режийни разходи за всяка зона и глобално управлявания бизнес.