Sort by
Sort by

Нестле отчита резултати от продажбите за първото тримесечие на 2019 година

Назад
  • Органичен ръст от 3,4%, с продължаващ силен реален вътрешен ръст (RIG) от 2,2%. Ръстът в цените се увеличава до 1,2% със значително подобрение в Бразилия и Съединените щати.
  • Общите отчетени продажби се увеличават с 4,3% до 22,2 млрд. швейцарски франка (първо тримесечие на 2018 г.: 21,3 млрд. швейцарски франка). Нетните придобивания имат положителен ефект от 1,2%, а валутните курсове намаляват продажбите с 0,3%.
  • Управлението на портфолиото е изцяло според очакванията. Очаква се стратегическите прегледи на Nestlé Skin Health и Herta charcuterie (колбаси и месни продукти) да бъдат завършени до средата и съответно края на 2019 г.
  • Насоките за цялата 2019 г. са потвърдени, като продължаващото подобряване на органичния ръст на продажбите и основния марж на оперативната печалба от търговска дейност ни движат към постигане на целите ни за 2020 година. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и ефективността на капитала.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле:

„Доволни сме от солидния органичен ръст на продажбите на Нестле през първото тримесечие, стъпвайки върху динамиката през цялата 2018 година. Нарастващата скорост, иновациите в един променящ се свят и фокусът върху изпълнението очевидно ни се отплащат. Потвърждаваме перспективите си за годината.“

„През първото тримесечие на 2019-та година обявихме лансирането на нова гама от 24 премиум кафе-продукта под марката „Старбъкс“ /Starbucks/. Екипите на Нестле и Старбъкс свършиха отлична работа и разработиха тези продукти само за 6 месеца.“

Той добави: „Понятието за бизнеса като сила за добро резонира много силно в Нестле. Започвайки с този доклад, на всяко тримесечие ще акцентираме върху това как Нестле създава споделена стойност. Ще започнем, като покажем как Nespresso изпълнява ангажимента си за качество и устойчивост."

  Общо за Групата Зона Америка Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка Зона Азия, Океания и Африка Нестле води Други категории
Продажби първо тримесечие на 2019 г. (млн. шв. фр.) 22'183 7'510 4'703 5'389 1'773 2'808
Продажби първо тримесечие на 2018 г. (млн. шв. фр.) 21'264 6'761 4'737 5'286 1'732 2'748
Реален вътрешен ръст (RIG) 2.2% 0.9% 3.1% 2.3% -2.3% 6.5%
Ръст в цени 1.2% 2.5% -1.0% 1.0% 4.3% 0.3%
Органичен ръст 3.4% 3.4% 2.1% 3.3% 2.0% 6.8%
Нетни сливания и придобивания 1.2% 6.0% 0.0% -0.2% -0.5% -4.3%
Обмен на валута -0.3% 1.7% -2.8% -1.2% 0.9% -0.4%
Отчетен ръст на продажбите 4.3% 11.1% -0.7% 1.9% 2.4% 2.1%

Продажби на Групата

През първото тримесечие органичният ръст достига 3,4%. Реалният вътрешен ръст от 2,2% е устойчив. Ръстът в цените се подобрява до 1,2%, което се дължи главно на увеличенията в Бразилия и САЩ. Органичният ръст е 3,2%, с изключение на дейностите, предмет на стратегически преглед. Ускоряването на ръста до голяма степен е подпомогнато от Бразилия, четвъртият ни най-голям пазар. Съединените щати и Китай, двата водещи пазара на Нестле, поддържат добра динамика. Всички категории продукти отбелязват положителен ръст. Най-голям принос за ръста имат храните за домашни любимци, млечните продукти и детското хранене. Органичният ръст за Групата е 1,2% на развитите пазари и 6,3% на развиващите се пазари.

Нетните придобивания увеличават продажбите с 1,2%. Придобиването на лиценза на „Старбъкс“, „Атриум Иновейшънс“ /Atrium Innovations/ и други сделки далеч надхвърлят инвестициите си, главно Животозастраховане „Гербер“ /Gerber Life Insurance/ и шоколадовите изделия в САЩ. Обменът на валута оказва отрицателно въздействие от 0,3%. Общите отчетени продажби се увеличават с 4,3% до 22,2 млрд. швейцарски франка.

Перспективи

Насоките за цялата 2019 г. са потвърдени, като продължаващото подобряване на органичния ръст на продажбите и основния марж на оперативната печалба от търговска дейност ни движат към постигане на целите ни за 2020 година. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и ефективността на капитала.

Приложение

Преглед на продажбите през тримесечието по продукти

  Общо за Групата Прахообразни и течни напитки Нестле Води Млечни продукти и сладолед Nutrition & Health Science Готови ястия и продукти за готвене Шоколадови продукти Храни за домашни любимци
Продажби първо тримесечие на 2019 г. (млн. шв. фр.) 22'183 5'538 1'679 3'124 3'833 2'928 1'858 3'223
Продажби първо тримесечие на 2018 г. (млн. шв. фр.) 21'264 5'013 1'631 2'991 3'766 2'841 2'003 3'019
Реален вътрешен ръст (RIG) 2.2% 0.8% -2.1% 2.1% 5.7% 2.6% 1.1% 2.9%
Ръст в цени 1.2% 0.5% 4.5% 2.1% 0.5% -0.3% 0.9% 2.6%
Органичен ръст 3.4% 1.3% 2.4% 4.2% 6.2% 2.3% 2.0% 5.5%