Sort by
Sort by

Нестле отчита резултати за първото тримесечие на 2018

Назад

  • Органичен ръст от 2.8%, с 2.6% от реалния вътрешен ръст (RIG) и 0.2% от ценообразуване.
  • Продажбите се увеличават с 1.4% до 21.3 милиарда швейцарски франка (3М2017: 21 милиарда швейцарски франка). Придобиванията имат положителен ефект от 0.2%, а валутните курсове влияят негативно с 1.6%.
  • Стратегията за управление на портфолиото остава непроменена. Придобиването на Atrium Innovations е финализирано в началото на март, а продажбата на бизнеса за шоколадови и захарни изделия в САЩ приключва в края на март. Постигнато е споразумение за придобиване на Terrafertil, както и за излизане от бизнеса с водите в Бразилия.
  • Цялостната прогноза за 2018 е потвърдена.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Nestlé: „Имаме удоволствието да обявим един стабилен старт на годината, за което допринесоха всички региони. Продажбите ни в обем се подобриха, запазвайки умерено ценообразуване. Движени сме от плана ни за иновации, непрекъснатия напредък в прилагането на стратегията за управление на портфолиото, както и инициативите за подобряване на ефективността. Всичко това, съчетано с развитието на органичните продажби, потвърждава нашите прогнози за 2018 г., както и средносрочните ни цели за 2020 г.”

Продажби на Nestlé Групата:

Органичният ръст достига 2,8% и е в прогнозните граници за 2018 г. Изключвайки бизнеса с шоколадови продукти в САЩ, органичният ръст е 2,9%. Реалният вътрешен ръст се увеличава до 2,6% и продължава да бъде в горната граница на индустрията с храни и напитки. Ценообразуването има ефект от 0.2%, което до голяма степен отразява по-ниските нива на инфлацията в развиващите се пазари. Положителен ефект от 0.2% от придобиванията, повлиян основно от сделката за Atrium Innovations, завършена в началото на март. Валутните курсове влияят негативно с 1,6%. Общите продажби нарастват с 1,4% до 21,3 млрд. швейцарски франка. Всички категории имат положителен ръст, водени от продуктите за Домашни любимци, Кафе и Nestlé Health Science.

Прогноза:

Потвърждаваме годишната прогноза за 2018 г. Очакваме органичен ръст на продажбите между 2% и 4% и подобряване на оперативния марж в съответствие с нашата цел за 2020 г. Очаква се разходите за преструктуриране да достигнат до около 700 милиона швейцарски франка. Печалбата на акция в постоянна валута и капиталова ефективност се очаква да се увеличат.

Анекс:

Тримесечен преглед на продажбите по оперативни звена

  Общо Групи Зона Америка Зона Европа Зона Азия, Океания и Африка Nestlé Waters Nestlé Nutrition Други
Продажби 3M-2018 (CHF m) 21’264 21’264 21’264 21’264 21’264 21’264 21’264
Продажби 3M-2017 (CHF m) * 20’975 20’975 20’975 20’975 20’975 20’975 20’975
Реален вътрешен ръст 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%
Ценообразуване 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Органичен ръст 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
Net M&A (Нетни Сливания и придобивания) 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Чуждестранна валута -1.6% -1.6% -1.6% -1.6% -1.6% -1.6% -1.6%
Отчетен ръст на продажби 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%

*В сила от 1 януари 2018 г., Nestlé Nutrition се отчита в зоните като регионално управляван бизнес, като Gerber Life Insurance се отчита в Други бизнеси. Сравнителните продажби за 2017 г. са преизчислени главно, за да отразят тази промяна в ръководството и новите счетоводни стандарти за измерване на приходите след прилагането на IFRS 15.

Тримесечен преглед на продажбите по продукти

  Общо Групи Прахообразни & течни напитки Вода Млечни продукти & сладолед Хранене & Health Science Готови ястия & Готварски помощи Шоколадови и захарни изделия Храни за домашни любимци
Продажби 3M-2018 (CHF m) 21’264 5’013 1’631 2’991 3’766 2’841 2’003 3’019
Продажби 3M-2017 (CHF m)* 20’975 4’805 1’679 3’082 3’648 2’854 1’950 2’957
Реален вътрешен ръст 2.6% 2.9% -1.0% 1.1% 4.0% 0.7% 4.9% 4.1%
Ценообразуване 0.2% 0.6% 1.5% 0.1% 0.1% 0.2% -1.7% 0.6%
Органичен ръст 2.8% 3.5% 0.5% 1.2% 4.1% 0.9% 3.2% 4.7%

1 Без да се включва обезценяването на дълготрайни активи, съдебни спорове и обременителни договори

*В сила от 1 януари 2018 г., Nestlé Nutrition се отчита в зоните като регионално управляван бизнес, като Gerber Life Insurance се отчита в Други бизнеси. Сравнителните продажби за 2017 г. са преизчислени главно, за да отразят тази промяна в ръководството и новите счетоводни стандарти за измерване на приходите след прилагането на IFRS 15.