Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Чуждестранни студенти oт Cornell University посетиха централата на Нестле България

Назад
16 студенти от Johnson Graduate School of Management на Cornell University

2013 г. започна вълнуващо за 16 студенти от Johnson Graduate School of Management на Cornell University, които имаха възможността да посетят централния офис на Нестле България, за да се запознаят с дейността на най-голямата компания за храни и напитки в световен мащаб и лидер в балансираното хранене и активен начин на живот.

В първите дни на новата 2013 г., бъдещите мениджъри посетиха централния офис на Нестле-България и се запознаха от близо с процеса на работа. Това е третата визита на студенти от университета в Корнел и срещите на младежите с представители на бизнеса се приемат с голям интерес с оглед на тяхната бъдеща кариера.
Емилия Клайн, мениджър „Корпоративни връзки“ и Христина Тошкова, специалист корпоративни комуникации в Нестле България посрещнаха групата сред бъдещите мениджъри. След задължителните инструкции за безопасност, студентите от Китай, Индия, САЩ, Индонезия, Германия и др. изразиха своите предпочитания към продуктите на Нестле България. Шоколадовите десерти под марката KIT KAT® и сладоледите на Нестле България бяха сред най-предпочитаните продукти и студентите с радост научиха повече за тяхното производство. Интересът на младежите бе насочен и към условията за развиване на бизнес в България и тенденциите на пазара на бързообортни стоки в страната. Сред студентите се откроиха младежи, работили в големи световни компании като IBM, Microsoft, KPMG, PwC Китай, Siemens и др.

Нестле присъства на българския пазар от 1994 г. и към момента продуктите на компанията се произвеждат в две фабрики - завода за шоколадови продукти и бисквити в София и фабриката за производство на сладолед във Варна.

Фабриката на Нестле България за шоколадови продукти и бисквити в София има повече от 75 годишен опит и е избрана за компетентен център за производството на шоколад в Европа и през 2007 г. става един от трите най-големи центъра за производство на KIT KAT® на континента. През 2006 г. Нестле придоби един от най-големите производители на сладолед и започна да инвестира в модернизация и реконструкции във фабриката за сладолед във Варна. През 2008 г. компанията преструктурира производството си на Балканите и голяма част от продукцията на сладолед за Румъния започна да се изнася от фабриката на компанията във Варна. Днес, около 50% от производството на фабриката на Нестле България за сладолед е предназначено за износ (предимно за балканския регион).

Нестле България като част от NESTLÉ S.A. е компания със 140 годишен опит в производството на хранителни продукти, собствени научноизследователски центрове, утвърждаващ се лидер в сферата на балансираното хранене и активния начин на живот. За повече от 17 години в България компанията се налага като един от най-големите стратегически инвеститори в сферата на хранителната промишленост в страната. Корпоративната политика на Нестле по отношение на човешките ресурси се отличава с високи изисквания към здравословни и безопасни условия на труд, с осигуряване на специални програми за професионално обучение и развитие и с работна среда, мотивираща откритата комуникация и инициативността на всички служители.

В унисон с принципите си за създаване на споделена стойност и ангажираност към обществено-значими инициативи, Нестле България традиционно доказва своята отдаденост на младите хора. Израз на това е стажантската програма, която компанията развива вече 15 години. В рамките на програмата студентите могат да изберат краткосрочен летен стаж или едногодишен стаж в зависимост от техните желания и възможности. Над 84% от стажантите по тази програма са останали на постоянна работа.