Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле България ще наеме 330 млади хора в рамките на европейска инициатива за младежка заетост

Назад
България,

За периода 2014-2016 г. компанията ще осигури възможност за работа на 150 младежи и ще създаде стажантски позиции и програми за обучение на още 180 млади хора.

Nestle needs YOUth (Нестле се нуждае от младите хора)

Нестле България ще предостави възможност за работа и стаж на 330 млади хора на възраст под 30 години от цялата страна в периода 2014-2016 г. Това обяви днес Изпълнителният директор на компанията Хуан Карлос Пералехо по време на пресконференция за представяне на българското участие в Инициатива на Нестле за насърчаване на младежката заетост в Европа - Nestle needs YOUth (Нестле се нуждае от младите хора). В пресконференцията взеха участие и: Заместник министър-председателят по икономическото развитие доц. Даниела Бобева, Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, Заместник министърът на труда и социалната политика г-жа Росица Янкова и Заместник изпълнителният директор на Агенцията по заетостта г-н Николай Николов.

Европейската инициатива Nestle needs YOUth, бе представена на 15 ноември в Атина. В рамките на проекта Нестле пое ангажимент да създаде 20 000 работни места за младите хора в цяла Европа през следващите три години. Всички държави, в които Нестле развива своя бизнес, ще вземат участие в инициативата и България е една от страните с активно участие в нея. За периода 2014-2016 г. Нестле България ще осигури възможност за работа на 150 младежи на възраст под 30 години и ще създаде стажантски позиции и програми за обучение на още 180 младежи на същата възраст. Те ще имат възможност да работят на различни нива и в различни отдели на компанията от производство и администрация, до продажби, маркетинг, финанси, технологии, изследване и развитие.

“Важно е правителството да работи заедно с бизнеса, защото само така можем да постигнем конструктивен диалог и да помогнем на младите хора да намерят своето място на пазара на труда. Колкото повече възможности откриваме пред тях в родната им държава, толкова по-силна ще бъде тяхната мотивация да останат в България. Надявам се примерът на Нестле да бъде последван не само в Европа, но и в България и все повече компании да полагат усилия в подкрепа на младите хора.”, заяви доц. Даниела Бобев - Заместник министър-председател по икономическото развитие, при откриването на инициативата.

„Този форум е доказателство за връзката между бизнеса и образованието. Ние сме  убедени, че трябва да осигурим на учащите се образование и квалификация, каквито са необходими за бизнеса. Само така на младите хора може да се гарантират работни места, а на предприятията – необходимите им квалифицирани кадри. Ето защо ние поздравяваме и подкрепяме инициативата на Нестле.“, коментира проф. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката.

„Нестле е на българския пазар вече близо 20 години. От 2004 г. насам, ние сме инвестирали 147 милиона лева в икономиката на страната, като до края на 2013 г. планираните вложения са на стойност 22 милиона лева. Като социално отговорна компания и лидер в балансираното хранене и активен начин на живот, ние чувстваме, че е наше морално задължение да подпомагаме развитието на младите хора и този наш стремеж е в основата на Инициативата на Нестле за младежка заетост“, заяви Изпълнителният директор на Нестле България Хуан Карлос Пералехо.
Нестле стъпва на българския пазар през 1994 г. с придобиването на най-големия производител на шоколадови и захарни изделия ШЗИ София. От тогава до днес, компанията непрестанно развива и подобрява продуктовото си портфолио и инвестира в нови производствени линии, модерни технологии, обучение на екипи, подбор на най-добрите доставчици и суровини и грижа за здравето на потребителите. Компанията произвежда продуктите си в 2 фабрики в България: фабриката за шоколадови продукти и бисквити в София и фабриката за сладолед във Варна.
 
Фабриката на Нестле в София е избрана за компетентен център за производството на шоколад в Европа и през 2007 г. става един от трите най-големи центъра за производство на KIT KAT® на континента. Около 80% от производството на фабриката е предназначено за износ в повече от 30 страни по целия свят, сред които много европейски държави и Канада.

През 2006 г. Нестле придоби един от най-големите производители на сладолед и започна да инвестира в модернизация и реконструкции във фабриката за сладолед във Варна. През 2008 г. Нестле Айс Крийм България преструктурира производството си на Балканите и голяма част от продукцията на сладолед за Румъния започна да се изнася от фабриката във Варна. Днес около 50% от производството на фабриката на Нестле България за сладолед е предназначено за износ (предимно за балканския регион).

Корпоративната политика на компанията по отношение на човешките ресурси се характеризира с високи стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и специални програми за професионално обучение и развитие, както и с работна среда, мотивираща откритата комуникация и инициативността на всеки служител. В унисон с принципите си за създаване на споделена стойност и ангажираност към обществено-значими инициативи в подкрепа на младите хора, през последните 17 години Нестле България развива стажантска програма, която се радва на голям интерес сред кандидатите. Благодарение на своята мотивация и отдаденост, 100% от участвалите в едногодишен стаж за 2012 г. са продължили своето професионално развитие в компанията.