Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Бойка, Главен Счетоводител

Бойка, Главен Счетоводител
Какви са основите отговорности на позицията: Аз нося пряка отговорност за това всички счетоводни операции и финансовите отчети на дружеството да отговарят на изискванията на международните счетоводни стандарти и местните законовите изисквания. Също така, пряко участвам във всички основни проекти в областта на финансите и счетоводството, които в динамично развиваща се компания като Нестле са почти ежедневие.

От колко години си в Нестле: В Нестле съм от сравнително скоро, приблизително година и половина.

Как започна кариерата си в Нестле: Преди да се присъединя към екипа на Нестле България бях външен консултант на дружеството и донякъде, разбира се в много незначителна степен, средата и компанията ми бяха познати.

Какво е кариерното ви развитие до сега: Ако не броим кратките ми стажове преди и непосредствено след завършването на университета, основното ми работно място е била консултантската компания, където преди напускането си заемах позицията на Старши Консултант в Данъчно-правния отдел.

Какво те привлече в Нестле: Привлече ме мащаба на компанията, който предполага прилагането на международен опит и практики във всички области на бизнеса. Но основен мотив за мен бяха мащабните и предизвикателни проекти, по които трябваше да работя непосредствено след постъпването си.

Какво ти харесва най-много тук: Динамичната и екипна работа, постоянното, осезаемото развитие на компанията, което предполага и развитието на служителите й. Как виждаш бъдещото си кaриерно развитие: Според мен всеки служител, който е достатъчно любознателен в професионалната си област, отговорен и притежава правилния подход и поведения би могъл да има изключително успешна кариера в Нестле България, както и в други компании от Нестле групата по света. За хора с потенциал и желание за развитие, компанията предлага голям набор от местни и международни професионални обучения, които се надграждат с ежедневен професионален опит. Възможностите за развитие в Нестле са необятни.

Как поддържаш баланс между личен живот и кариера: Понякога не е лесно, особено когато работата е интересна и динамична, но според мен постигането на този баланс зависи от всеки един от нас и при добро желание, успешното съчетаване на двете е повече от възможно.

Как поддържаш здравословен начин на живот: Въпреки, че в момента все още се боря с някои вредни навици, опитвам се да се храня здравословно и да спортувам при всеки удобен случай.

Какви са хората в Нестле: Аз се чувствам изключително комфортно в тази среда, срещнала съм изключително интрересни, знаещи и можещи хора, някои от които вече са ми и приятели.

Бойка, Главен Счетоводител