Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Главният изпълнителен директор на Нестле Пол Булке подчерта значението на сътрудничеството между публичния и частния сектор.
Главният изпълнителен директор на Нестле изтъква необходимостта от сътрудничество между частния и публичния сектор