Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Работна среда

Работна среда

Разнообразие

В Нестле културното рзнообразие на глобално ниво допринеся за нашия успех и оформя културата ни. Полагаме усилия да се интегрираме към всяка общност, в която присъстваме, и високо ценим различните перспективи, които хората ни предлагат. Ние насърчаваме разнообразието, както знаем че това подобрява представянето ни и ни дава предимство пред конкуренцията.


Една от областите, в които разнообразието е най-осезаемо, е балансът между половете. Той е наш приоритет, за да осигурим максималното развитие на талантите и от двата пола и защото постигането на нашия потенциал, зависи от постигането на потенциала на нашите служители. За тази цел изграждаме среда, култура и лидерски подход, които предоставят равни възможности за всички хора и нива.

Здраве и балансиран начин на живот на служителите

Нашата мисия и ценности оформят всичко, което правим. Силно вярваме, че те трябва да бъдат изживявани всеки ден. Предоставяйки на хората си здравословна храна и възможност за спорт всеки ден, ние следваме принципа „здрав дух в здраво тяло” и създаваме здравословна работна среда за служителите си.

Безопасни и здравословни условия на труд

Нестле се основава на грижата за своите клиенти, за общностите, към които принадлежи и най-вече за служителите си. Не е изненадващ фактът, че здравето и безопасността са изключително важни за нас и не приемаме компромиси в това отношение - дори един инцидент е прекалено много. Намираме вдъхновяващи и интересни начини да ангажираме служителите си с безопасността и надграждаме успеха, постигнат до този момент. Нашето представяне по отношение на сигурността и здравето е на изключително високо ниво и продължаваме да следваме целта си за свеждане на броя на инцидентите до нула.