Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Краткосрочни стажове

Краткосрочни стажовеСтажантската ни програма предлага и няколко вида краткосрочен стаж. Предлагаме възможност на студентите да направят стаж, който е логично продължение на академичната им програма. Те имат възможност да придобият наблюдения и практически опит и в условия на повече гъвкавост и съвместяване с учебни задължения.

Нашите летни стажантски програми са подходящи основно за студенти от по-горни курсове на обучение. Стажът продължава три месеца и може да бъде проведен във всеки отдел на компанията. По време на него, студентите могат да приложат теоретичните си познания на практика и да открият силните си професионални качества чрез участие в реални бизнес проекти. Всяка година, стажовете са различни на брой и се провеждат в различни отдели.