Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нашите хора

Александър: Маркетинг асистент (Шоколадова група)
Борис: Регионален Мениджър Продажби
Бойка: Главен Счетоводител
Бойко: Плановик ремонт и поддръжка
Кръстина: Мениджър Осигуряване на Качеството, Фабрика София
Паулина: Експерт здравословни и безопасни условия на работа и опазване на околната среда
Стоил: Nestle Continuous Excellence координатор, Фабрика Варна
Венелина: Мениджър Производство, Фабрика София
Милена: Старши Бранд Мениджър Напитки
Станимир: Бизнес Партньор Човешки ресурси