Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Получи повече възможности

Получи повече възможности

„Алианс за младежта“ (Alliance for YOUth) е инициатива на Нестле, която стартира през 2014 година и е част от Nestle needs YOUth (Нестле се нуждае от младите хора). Алиансът обединява повече от 200 компании от цяла Европа, а в България участниците са 30 български и международни компании, сред които Adecco, Андреа, A-Team, Vivacom, Chep, Дедракс, Дунавпак Родина, Good Mills Bulgaria, Moto Pfohe, Маус Принт, Nielsen, Publicis, Юри Гагарин АД, ЧЕЗ, Заедно в час, METRO, Job Tiger. Това е първата общоевропейска инициатива, подкрепена от бизнеса, която поема ангажимент да помогне на младите хора да бъдат по-добре подготвени да навлязат в професионалния свят и да подобри възможностите им на конкурентния пазар на труда. Компаниите, участващи в „Алианс за младежта“, се ангажират да разработят редица съвместни и индивидуални инициативи, които да предложат на младите хора значим професионален опит, сред които: Възможности за обучение, работа и стаж; Практически съвети за изготвяне на автобиография и подготвка за интервю за работа; Съвместна стажантска академия. Само за периода 2014-2016 повече от 6500 млади хора до 29 годишна възраст получиха възможност за стаж, работа и обучение в компаниите членки на Алианса.