Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Използва ли Нестле детски труд във веригата си за доставки на какао?

Има ли детски труд във вашата какаова верига за доставки в Кот д'Ивоар?

Нито една компания, снабдяваща какао от Кот д‘Ивоар и Гана, не може напълно да премахне риска от детски труд във веригата си за доставки. Нестле не е различна, но сме решени да се справим с проблема.

Ние се борим с детския труд в нашата верига за доставка на какао чрез пионерски схеми за мониторинг и възстановяване в Кот д'Ивоар и Гана, които са част от плана за какао на Нестле.

През октомври 2017 Нестле публикува доклад (pdf, 5Mb), излагащ за първи път важния напредък, който сме постигнали в борбата срещу детския труд. Осъзнаваме обаче, че докато детският труд все още съществува във фермите за какао, има още какво да се направи.

Прекратяването на детския труд е споделена отговорност и Нестле има желание да предприеме колективни действия с всеки, който се ангажира с него.

Ние силно се противопоставяме на всякакъв вид детско експлоатиране и сме ангажирани да го предотвратим и елиминираме в нашата верига за доставки. Това е казано в нашите Принципи за корпоративен бизнес и Стандарта за отговорно снабдяване, които направляват поведението на нашите служители и бизнес партньори по целия свят.

Какво точно е „детски труд“?

Международната организация на труда определя детския труд като работа, която лишава децата от детството, потенциала и достойнството им, и която е в ущърб на тяхното физическо и психическо развитие. Пример за това могат да са деца, носещи тежки товари от прибрани какаови зърна.

Повечето детски труд възниква, когато децата помагат на родителите си във ферми в Западна Африка. Децата могат да изпълняват лека, неопасна работа в семейните ферми. Това обаче не трябва да им вреди психически или физически и не трябва да ги лишава от достъп до образование.

Какво прави Нестле, за да се справи с детския труд в какаовия сектор?

Детският труд в какаовия сектор обикновено е резултат от комбинация между липса на достъп до образование, бедност и липса на обществена осведоменост за опасностите от такава работа.

Нестле работи с местни общности, за да се справи с детския труд и да обърне внимание на първопричините, като същевременно гарантира, че тези общности остават финансово и социално устойчиви.

През 2012 създадохме система за мониторинг и премахване на детския труд в Кот д'Ивоар - работим с швейцарската нестопанска международна инициатива за какао (ICI) - която обхваща кооперациите, където производството е по плана за какао на Нестле. През 2016 г. започнахме внедряването на системата за мониторинг и премахване на детския труд в Гана.

Нашата система изпозлва „местни служители за връзка“ и „агенти за детски труд“. Те работят за повишаване на осведомеността по отношение на детския труд в общностите, за идентифициране на деца в риск и за докладване на техните резултати на нас и на нашите доставчици.

Ние бяхме първият купувач на какао, който да установи такава система, покриваща сега повече от 2000 общности и 65,000 фермери в Кот д‘Ивоар. От 2012 година системата ни е помогнала да идентифицираме над 25,000 деца, въвлечени в детски труд. Помогнали сме на над 11,130 от тези деца да се отдалечат от работата и да предприемат действия за подпомагане на останалите, които все още са деца (т.е. под 17 години). Две години след като са получили помощ, анализи индикират, че над 50% от тези деца не се връщат в работния сектор. През 2016 започнахме да въвеждаме схемата в Гана, която сега обхваща 2800 фермери в четири области.

Нестле също така се занимава с детския труд, като помага на децата в общностите за отглеждане на какао да посещават училище. Ние сме построили или реновирали 42 училища, от което да се възползват повече от 11 000 деца. През 2016 стартирахме партньорство с Фондация Джейкъбс за подобряване на качеството на образованието и чрез това изградихме над 40 малки „мостови училища“, които досега са облагодетелствали над 3100 деца. Мерките включват също така осигуряването на родилни сертификати на децата, за да могат да имат достъп до съществуващи образователни съоръжения.

Какво „възстановяване“ предоставяте на децата?

„Възстановяването“ се отнася до помощта, която оказваме, когато идентифицираме дете в риск от детски труд. Това би могло да бъде нещо обикновено като да помогнем на семейството да получи копие от акта за раждане на детето, за да може той или тя да се запише на училище, или като им подсигурим училищни оборудване и униформи.

Подкрепихме увеличаването на доходите на домакинствата, за да не се налага на децата да работят и семействата да могат да си позволят да ги изпратят на училище. Помогнали сме например на групи жени да започнат да отглеждат земеделски култури за продан.

Нестле също така е помогала на млади хора да организират работни групи, които селата могат да наемат за работа с висок риск, като рязане на дървета и пръскане на култури, за да се намали вероятността децата да вършат тази работа.

В други случаи са нужни по-скъпи действия като строежа на нови училища или набиране на още учители. Затова ние си сътрудничим директно с местни органи и организации на гражданското общество, за да се справим с основните причини за детския труд.

Вашата система за мониторинг на детския труд наистина ли работи?

Да. Данните показват, че мнозинството деца, подпомогнати от нашата мониторинг система, не се връщат на работа. Вместо това много от тях сега получават редовно образование.

Нашата мониторинг система оформя част от нашия План за действие срещу детския труд (pdf, 500Kb), който съставихме в отговор на препоръките на сдружението с нестопанска цел Fair Labor Association (FLA). FLA работи със значими компании, за да подобри работните условия в техните вериги за доставки.

Ние първи ги поканихме да разследват веригата ни за доставки на какао в Кот д‘Ивоар през 2011 година, за да ни помогнат да оценим общите условия на труд, включително проблема с детския труд.

Последният независим мониторинг доклад на FLA от септември 2016 показва спад на детския труд в кооперациите в Кот д'Ивоар, които доставят на Нестле. Продължаваме да работим с FLA, за да гарантираме устойчиво, прозрачно снабдяване с какао.

Какво прави Нестле, за да се справи с детските трафик и робство?

Ние имаме нулева толерантност спрямо нелегалния трафик или робството. Ако намерим каквото и да е доказателство за тях, то тогава незабавно го докладваме на съответните органи.

Какво правите, за да подобрите поминъка в какаовите общности?

Работата ни в борбата с детския труд се основава на плана за какаото на Нестле, който стартирахме през 2009 г. Програмата е предназначена за подобряване на живота на производителите на какао и техните общности: по-добро земеделие, по-добър живот и по-добро какао.

Ние помагаме на фермерите, като ги въвеждаме в добри земеделски практики, промотираме равнопоставеност между половете, занимаваме се с детския труд и създаваме дългосрочни връзки с тях като доставчици.