Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вярва ли Питър Брейбек-Летмат, че водата е човешко право?

Да. Нашият бивш председател Питър Брейбек-Летмат искрено вярва, че водата е човешко право. Всеки, навсякъде по света, има правото на чиста и безопасна вода за пиене и канализация.

Неговите критици използват видео интервю на Питър от 2005, в което твърди, че смята, че всички водоизточници трябва да бъдат приватизирани. То е просто фалшиво.

Той подкрепя становището на ООН за водата: „Има достатъчно прясна вода на планетата за седем милиарда души, но е разпределена неравномерно и много от нея е пропиляна, замърсена или неустойчиво управлявана“.

Питър е ужасен от факта, че повече от два милиарда души по света страдат от липса на обикновена тоалетна, а повече от един милиард – от липса на какъвто и да е достъп до подобрена питейна вода.

Сравнете това с живота в някои страни, където хората могат да използват излишните количества вода - ценен и все по-оскъден ресурс - за несъществени цели. В този контекст Питър твърди, че достъпът до вода трябва да има стойност.

Ако Питър Брейбек наистина го е грижа за водата, какво прави, за да я защити?

Питър Брейбек винаги е взимал ръководна позиция в споровете за по-ефикасно управление на водата от хората, индустрията, селското стопанство и правителствата.

Питър председателства групата за водни ресурси за 2030 година, иновативно сътрудничество между бизнес, правителство и гражданско общество, което търси практически решения за справянето с недостига на вода.

Той също така ръководи Водната инициатива на Световния икономически форум, влиятелно публично-частно партньорство, което изследва съвместни решения на проблема с недостига на вода.

През годините Питър е изказал ясно своите виждания относно недостига на вода в редица интервюта, панелни дискусии и телевизионни програми. Ето няколко примера: