Тествате ли Вашите продукти върху животни?

Тества ли Нестле рутинно своите продукти върху животни?

Не. Ние не използваме тестването върху животни, за да развиваме конвенционални храни и напитки като кафе, чай, зърнени закуски и шоколад.

Налага ли се някога да тествате нови продукти или съставки върху животни?

В много редки случаи, да. Националните органи изискват нови хранителни продукти и съставки да бъдат безопасни за консумация от хората и в някои случаи е необходимо да се провеждат тестове върху животни, за да се докаже това.

Можем да Ви уверим, че използваме тестването върху животни възможно най-малко, и че грижата ни за животните винаги е в съответствие с най-високите стандарти. Тестването върху животни следва да се извършва само когато е абсолютно наложително, като част от регулаторния процес за комерсиализиране на даден продукт или като част от разработването на нови хранителни продукти като тези с ползи за здравеопазването.

Защо тестването върху животни е необходимо?

Изследванията върху животни са от критично значение за постигане на напредък във фундаменталната наука за храненето и здравето.

Такива проучвания помагат да се осигури научна основа за разработването на нови съставки или нови хранителни стратегии за подобряване на здравето. Включително на медицинска храна, която помага на хората с остри и хронични медицински състояния.

Какъв е Вашият подход към тестването върху животни?

Когато е необходимо тестване върху животни, е жизненоважно да сме напълно осведомени за нашата етична отговорност за благосъстоянието на животните и нашите действия да се напътстват от нея. Това включва правилни подслон, хранене, грижи и хуманно отношение.

Всяко заявление за тестване върху животни трябва да бъде изпратено за одобрение до нашия вътрешен комитет по етика, преди да бъде предадено на съответните органи.

Ние се уверяваме, че всички наши служители, които се грижат за животните в нашите съоръжения за проучване, са обучени в грижата за животните по време на тестове, за да гарантираме абсолютна компетентност и осведоменост спрямо етичните въпроси. Ние сме в крак с новия напредък в опитите върху животни, както и с алтернативите на опитите с животни.

Когато провеждаме изследвания върху животни, ние прилагаме международно признатите „Трите Р“ и релевантните принципи за благосъстояние на животните, за да гарантираме, че тестовете са използвани само когато е необходимо, и че за животните е полагана грижа от най-висок стандарт.

Какво се има предвид под „Трите Р“?

Трите Р-та означават: размени, редуцирай, рафинирай. Това означава, че ние винаги разработваме нови научни методи, които в идеалния случай премахват необходимостта от тестване върху животни, където е възможно, намаляват броя на животните, които се тестват, и усъвършенстват процеса на тестване.

Как се регулират тези проучвания?

Всички изследвания върху животни се оценяват и одобряват от официалния орган за етика спрямо животните на местно ниво. Проучванията се извършват в пълно съответствие с всички съответни разпоредби за хуманно отношение към животните като например Директивата на Европейския съюз за защита на животните, използвани за експериментални и други научни цели.

Ние също така подкрепяме международните стандарти за благосъстояние на животните, осигурени от Световната организация за здраве на животните и от Организацията за икономично сътрудничество и развитие.