Качеството на продуктите на Нестле еднакво ли е навсякъде по света?

Качеството и безопасността за нашите потребители е върховият приоритет на Нестле. Това се отнася за всички продукти по света - от храни и напитки до всичките ни системи и услуги.

За да гарантираме качеството и безопасността на всеки продукт, имаме Система за управление на качеството. Използваме я на световно ниво с цел гаранция безопасността на храните и съответствие със стандартите за качество. Вътрешната ни Система за управление на качеството е одитирана и проверена от независими сертифициращи органи за доказване на съответствие с вътрешните стандарти, нормите на ISO, законите и регулаторните изисквания.