Защо провеждате клинични изпитвания?

Защо Нестле провежда клинични изпитвания?

Работата ни за клинично развитие ни доставя научно доказателство за това, дали нашите съставки, нови продукти и преформулирането на продукти предоставят хранителна стойност и клично обосновани ползи за здравето на нашите клиенти. Имаме дългогодишен опит в провеждането на клинични изпитвания и публикуването на резултатите в световен мащаб.

Как гарантирате качеството и безопасността на Вашите клинични изследвания?

Спазваме Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация, която оформя етичните принципи за проучване, използващо хора. Ние провеждаме всички наши клинични изследвания в съответствие с Добра клинична практика, международно признат стандарт за качество.

Ние сме част от Работната група по клинични изследвания (pdf, 490Kb). Тя е инициирана от членове на водещи хранителни компании с цел да се хармонизират стандартите за клинични изследвания в индустрията и да се изгради осведоменост за научната стойност и надеждността на клиничните изследвания, спонсорирани от хранителната промишленост.

Публикувате ли резултатите от всички Ваши клинични изследвания?

Ние подкрепяме принципа за прозрачност по отношение на клиничните изследвания. Регистрираме всички наши клинични изследвания в базата данни Clinicaltrials.gov. Имаме за цел или да представим резултатите от всичките ни изследвания на научни конференции, или да ги публикуваме като научна литература. Това се отнася също така и до изследваните продукти, които или не сме комерсиализирани, или чието развитие сме прекратили.