Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле швейцарска компания ли е?

Да, компанията е регистрирана в Швейцария и следователно е предмет на швейцарското дружествено право. Седалището ни е в Швейцария (във Vevey, на езерото Женева), ние отчитаме консолидираните си сметки в швейцарски франкове (CHF) и около една трета от нашите акционери са швейцарци. Само 2% от продажбите на компанията обаче са регистирани в Швейцария и голяма част от служителите и активите на Нестле се намират извън страната.