Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Как може бизнесът ми да работи с Нестле?

Ако искали да използваме Вашите услуги, моля, погледнете нашия Стандарт за отговорно снабдяване (pdf, 2Mb). Той установява неподлежащите на договорки миниминални стандарти, които искаме всички наши доставчици, техните служители, агенти и подизпълнители да уважават и спазват по всяко време при извършване на бизнес. Като следваща стъпка Ви съветваме да се свържете с офис ана Нестле в България за детайли за Вашия бизнес. Това може да се осъществи чрез тази форма за контакт.