Sort results by
Sort results by

Данни

Този сайт е на Нестле България АД

Пощенски адрес:
София 1360
Бул Европа 128
България

Тел: (359) 2 9390 333
Факс: (359) 2 925 1040
Е-мейл адрес: [email protected]
Интернет сайт: www.nestle.bg

 

Нестле България АД е акционерно дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията, регистрирано със съдебно решение на Софийски градски съд по фирмено дело 26521/1991, ЕИК 831650349 и е представлявано от Емануел Артур, Изпълнителен Директор.

 

Ако имате въпроси, коментари или предложения за нашия сайт, пишете на Връзки с потребителите или ни се обадете на безплатната ни потребителска линия 0800 1 6666!

 

Благодарим ви!