SendPage

613116cf-4164-4aca-972c-ac2616e3ca8e
/bg/info/Pages/Thank-you.aspx
/bg/info/Pages/Error.aspx


Благодарим Ви, че посетихте този уебсайт. Надяваме се, че за Вас е приятно да научавате нови неща за Nestlé и нашите продукти.

Nestlé уважава правото Ви на неприкосновеност на личния Ви живот в Интернет пространството, когато използвате нашите сайтове и общувате по електронен път с нас. Осигуряваме всички необходими мерки, за да защитаваме всяка лична информация която ни предоставите.

От изключително значение е да бъдете инфомирани, че Нестле България е Администратор на лични данни (моля вижте Въпрос 18 от пълния текст на Известието) на Вашите лични данни. Прочетете допълнителна информация относно защитата на личните Ви данни в Nestlé.