Нестле повишава усилията си в справянето с пластмасови отпадъци и замърсяването

Нестле повишава усилията си в справянето с пластмасови отпадъци и замърсяването