Нестле отчита добър растеж за първото полугодие на 2016

Нестле отчита добър растеж за първото полугодие на 2016