Нестле подкрепя усилията на ЕС за по-добра политика за качество на храните

Нестле подкрепя усилията на ЕС за по-добра политика за качество на храните