Фабриката на Нестле България в София открива над 100 работни места до края на 2016г

Фабриката на Нестле България в София открива над 100 работни места до края на 2016г