50 000 Млади Европейци - Обучени и наети в рамките на „Алианс за младежта“