АЛИАНС ЗА МЛАДЕЖТА В БЪЛГАРИЯ

АЛИАНС ЗА МЛАДЕЖТА В БЪЛГАРИЯ

АЛИАНС ЗА МЛАДЕЖТА В БЪЛГАРИЯ

Над 3200 младежи намериха работа или стаж в рамките на година