НЕСТЛЕ СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗА КЛИМАТА

НЕСТЛЕ СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗА КЛИМАТА

НЕСТЛЕ СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗА КЛИМАТА

Компанията бе обявена за такъв за своите действия за справяне с промяната на климата