НАГРАДА ЗА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ В КОНКУРСА CFO НА ГОДИНАТА