Нестле отчита резултати за първото тримесечие на 2018

Нестле отчита резултати за първото тримесечие на 2018