100% от опаковките на Nestlé ще се рециклират или използват многократно до 2025 г.

100% от опаковките на Nestlé ще се рециклират или използват многократно до 2025 г.