Нестле представя инициатива за младежка заетост в Eвропа