Нестле България ще наеме 330 млади хора в рамките на европейска инициатива за младежка заетост