Sort by
Sort by

Разнообразие и приобщаване

man-with-laptop


Неразделна част от нашата култура

Разнообразието и приобщаването са нашата ежедневна реалност. Ние уважаваме и насърчаваме уникалността и потенциала, независимо от вашата раса, пол, култура, сексуална ориентация или увреждане.

Разнообразие в ежедневието

Ние насърчаваме разнообразието и приобщаването чрез нашата култура, нашата работа в обществото и с иновациите.

Култура

culture-card


Ние изграждаме приобщаваща култура, като използваме различията на нашите служители

Общество

society-card


Ние сме приобщаващи в начина, по който действаме и се ангажираме с обществото и заинтересованите страни

Иновация

innovation-card


Ние мислим за нуждите на различни потребители и клиенти, когато произвеждаме и разпространяваме нашите продукти

Ние набираме хора, които уважават нашите ценности, предоставяме равни възможности за всички и защитаваме поверителността на всеки. Ние не толерираме никаква форма на тормоз или дискриминация. Нашата цел е да създадем работни места, където всеки да се чувства приобщен и способен да се посвети изцяло на работата си. Този ангажимент започва при назначаването и продължава до края на работните отношения. Всеки от нашите пазари има план за действие за разнообразие и приобщаване, предназначен да предостави равни възможности на всеки да допринася, да израства и да се чувства ценен.

Предприемане на действия по целия свят

В световен мащаб усилията на Нестле са съсредоточени в четири фокусни области в рамките на разнообразието и приобщаването: баланс между половете, хора с увреждания, ЛГБТ+ общност и раса и етническа принадлежност.

Баланс между половете

Член сме на Глобалния договор на ООН от 2001. Чрез нашия План за ускоряване на баланса между половете, ние се стремим да увеличим дела на жените в нашите топ 200 висши ръководни позиции до 30% до 2022 г.

Gender balance

Хора с увреждания

Чрез членство в Глобалната бизнес мрежа и мрежа за хора с увреждания на (МОТ) ние насърчаваме включването на хората с увреждания в нашата глобална работна сила. През 2020 г. подписахме ангажимента The Valuable 500 да поставим включването на хората с увреждания в нашия лидерски състав.

Gender balance

Раса и етнос

Nestlé е напреднала в расовото и етническо приобщаване от дълго време. Днес повече от 85% от позициите в управителните комитети в страните, в които оперираме, се заемат от местни служители, които наистина са представителни за общностите, които обслужваме. Nestlé беше сред основателите на инициативата Партньорство за расова справедливост в бизнеса на Световния икономически форум.

Gender balance

В Nestle, когато говорим за приобщаване, това означава да сме последователни и да го направим част от нашата култура. Това би означавало, че мениджърите, не само Човешки ресурси, могат да се чувстват комфортно да говорят и да се ангажират с проблеми или събития, свързани със сексуалната ориентация и полова идентификация. Служители като мен се разпознават чрез интегриране и признаване на еднополови двойки или семейства с покрити медицински обезщетения, родителска подкрепа и програми за служители.

Толкова е окуражаващо да се чувствате ценени и добре дошли и да бъдете съдени само за вашите заслуги в такава топла среда, изпълнена с възможности. Това ме вдъхновява, а със сигурност и много други около мен, да даваме най-доброто от себе си и да връщаме на компанията, която се грижи за своите служители. Надявам се много други велики таланти да открият, че има организации като Nestle, които осигуряват равни условия за всеки от целия спектър на пола.“ #BeAForceForGood

В основата на всичко, което Nestle прави, е уважението. Като част от общността на ЛГБТК+ се гордея, че работя за компания, която признава многообразието на своите хора и поддържа приобщаването на работното място. Нашата приобщаваща медицинска програма за зависими лица и неутрална по отношение на пола родителска подкрепа гарантират, че можем да се съсредоточим върху работата, защото семействата ни – както и да изглежда нашето – са защитени. Нашите гъвкави работни условия ни позволяват да балансираме отговорностите си, когато е необходимо.

Научете повече