Sort results by
Sort results by

Нашите Корпоративни Бизнес Принципи

Десетте Корпоративни Бизнес Приниципи на Нестле (pdf, 1MB) са в основата на всичко, което правим. Те формират базата на Нестле културата, която се развива повече от 140 години. Те утвърждават нашето трайно вярване, че за да постигнем дългосрочен успех за нашите акционери, ние трябва да работим в съответствие с всички приложими правни изисквания и международни норми, както и да осигурим, че нашите дейности са устойчиви по отношение на околната среда и създават значителна стойност за обществото – което ние наричаме, Създаване на Споделена Стойност.

Десетте принципа се прилагат чрез съответните кодекси, политики и други процеси и инструменти, които сме разработили, за да осигурим прилагането им в рамките на цялата компания всеки ден.

Спазването на нашите Корпоративни Бизнес Принципи е задължително за всички служители. Ние следим за тяхното спазване, одитираме тяхната ефективност и реагираме бързо ако те са нарушени. Също така сме ангажирани с постоянно подобряване и сме отворени към външни сътрудничества, имащи връзка към която и да е от областите на нашите Принципи.

Десетте бизнес принципа осигуряват основата за нашата стратегия за Създаване на Споделена Стойност и са очертани в този доклад.

Повече информация за нашите Корпоративни Бизнес Приниципи (на български език).

Повече информация за нашите Корпоративни Бизнес Приниципи (на английски език).